1     Katere podatke zbiramo?

2     Za kakšne namene in na kakšni pravni podlagi uporabljamo vaše podatke?

3     S kom bomo delili te podatke?

4     Kam bomo pošiljali vaše podatke?

5     Kakšne so vaše pravice v povezavi z vašimi podatki?

6     Katera pravna oseba Johne Deere je upravljavec mojih podatkov?

7     Kako dolgo boste hranili moje podatke?

8     Kako varujete moje podatke?

John Deere Mobile RTK Signal
Network
Obvestilo o varstvu zasebnosti
(“#ISG-9”)

Območje uporabe: Evropska unija, države zunaj EU v Evropskem gospodarskem prostoru (EGP), Švica, Skupnost neodvisnih držav (CIS)

Datum izdaje: 2020-02-01

Jezik: Slovenian / Slovenski

Ta politika opisuje način, na katerega družba John Deere in njene povezane osebe obdelujejo in uporabljajo vaše osebne podatke. Vsi sklici v tej politiki na družbo John Deere , mi ali nas pomenijo John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, Nemčija.

Poudariti želimo, da varstvo vaše zasebnosti in vaših osebnih podatkov jemljemo zelo resno in da vaše osebne podatke obdelujemo v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov. V nadaljevanju vam želimo podrobneje pojasniti, katere osebne podatke zbiramo in obdelujemo v povezavi z Mobile RTK Signal Network storitvami (v nadaljevanju: »Mobile RTK Signal«), ter na kakšen način uporabljamo te podatke.

1       Katere podatke zbiramo?

Podatke o vas zbiramo in obdelujemo, kadar ste v stiku z nami in našimi proizvodi, medtem ko uporabljate storitve Mobile RTK Signal.

Za izpolnitev vašega naročila bodo shranjene in obdelovane naslednje informacije:

Če uporabljate storitev Mobile RTK Signal v povezavi z JDLink™, prosimo glejte »JDLink™ obvestilo o varstvu zasebnosti« in »JDLink™ Pogoje naročniškega razmerja (“#ISG-4”)«, ki sta dostopna na isg-contracts.deere.com .

2       Za kakšne namene in na kakšni pravni podlagi uporabljamo vaše podatke?

Osebne podatke uporabljamo in obdelujemo za naslednje namene:

3       S kom bomo delili te podatke?

Vaše podatke delimo z naslednjimi prejemniki:

Osebne podatke lahko izmenjujemo z organi oblasti in/ali organi pregona, če je to potrebno za izpolnjevanje zgoraj navedenih namenov, če tako nalaga zakon ali če je to potrebno zaradi pravne zaščite naših zakonitih interesov skladno z veljavno zakonodajo.

4       Kam bomo pošiljali vaše podatke?

Kadar se podatki prenašajo izven EGP, in kadar se prenašajo zanesljivim dobaviteljem v državi, ki ni predmet odločbe o ustreznosti ravni varstva osebnih podatkov Komisije EU (seznam takšnih držav je na voljo tukaj ), družba John Deere v primerih, kadar gre za vzpostavljanje odnosov s takimi povezanimi osebami ali prodajalci, zagotavlja ustrezno varstvo podatkov z uporabo standardnih pogodbenih klavzul Komisije EU skladno s čl. 46(2) GDPR ali z zanašanjem na ščit za zasebnost (Privacy shield) zanesljivega dobavitelja v skladu s čl. 42 GDPR, ki je na voljo tukaj . Na zahtevo vam lahko posredujemo kopijo relevantnih mehanizmov zaščite po obrazcu družbe John Deere Obrazec za zahteve posameznikov, na katere se nanašajo podatki, ki je dostopen na isg-contracts.deere.com . Prenosi povezanim osebam družbe John Deere bodo potekali ob uporabi ustreznih ukrepov, kot so zavezujoča poslovna pravila (BCR), standardne pogodbene klavzule, ki jih je sprejela Evropska komisija za zaščito Osebnih podatkov, drug(i) veljaven(-ni) mehanizem(-mi) prenosa ali na podlagi dovoljenih zakonskih izjem.

5       Kakšne so vaše pravice v povezavi z vašimi podatki?

Vaša pravica je, da od nas zahtevate:

Te pravice so lahko v nekaterih situacijah omejene, npr. kadar lahko dokažemo, da moramo vaše podatke obdelovati zaradi izpolnjevanja pravnih zahtev. V nekaterih primerih to lahko pomeni, da lahko določene podatke še naprej hranimo, tudi če prekličete vaše soglasje.

Kadar zahtevamo vaše osebne podatke zaradi izpolnjevanja zakonskih ali pogodbenih obveznosti, ste podatke dolžni zagotoviti; v nasprotnem primeru ne bomo mogli upravljati našega skupnega pogodbenega razmerja ali izpolnjevati obveznosti, ki so nam naložene. V vseh ostalih primerih zagotavljanje osebnih podatkov ni obvezno.

Če želite dodatne informacije o vaših pravicah posameznika, na katerega se nanašajo podatki, vas prosimo, da preberete našo korporativno izjavo o varstvu podatkov na naslovu isg-contracts.deere.com . Če želite uveljavljati svoje pravice glede vaših osebnih podatkov, vas prosimo, da uporabite obrazec za uveljavitev pravic posameznika, na katerega se nanašajo podatki, ki je na voljo na povezavi isg-contracts.deere.com .

V kolikor imate nerešena vprašanja, imate pravico do vložitve pritožbe pri pristojnem nadzornem organu, zlasti pri organu za varstvo podatkov v državi članici, v kateri imate stalno prebivališče ali službeni naslov.

6       Katera pravna oseba Johne Deere je upravljavec mojih podatkov?

Upravljavec vaših osebnih podatkov je družba John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group, Strassburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, Nemčija.

Poleg zgoraj navedenega delimo vaše podatke z družbo Deere & Company v ZDA (Illinois).

7       Kako dolgo boste hranili moje podatke?

Podatke hranimo do izteka veljavnosti naročniškega razmerja in po zaključku naročniškega razmerja, v dovoljenem obsegu, pa toliko časa, kolikor je potrebno za izpolnitev namenov, opredeljenih v tem obvestilu. Zakonodaja lahko od družbe John Deere zahteva hrambo nekaterih podatkov za določena obdobja. V vseh drugih primerih lahko družba John Deere hrani podatke še določen čas po poteku naročniškega razmerja z vami zaradi zaščite pred pravnimi zahtevki ali za namene lastnega poslovanja.

8       Kako varujete moje podatke?

Implementirali smo in bomo vzdrževali standarde in postopke, namenjene preprečevanju zlorab informacij, ki jih vsebuje vaš uporabniški račun.