1     Ce date colectăm?

2     În ce scopuri și în baza cărui temei juridic folosim datele dumneavoastră?

3     Cui vom comunica aceste date?

4     Unde vom trimite datele dumneavoastră?

5     Ce drepturi aveți în legătură cu datele dumneavoastră?

6     Ce entitate John Deere este operatorul datelor mele?

7     Pe ce perioadă îmi vor fi reținute datele?

8     Cum îmi sunt protejate datele?

Notă de Informare privind Rețeaua Mobilă cu Semnal RTK John Deere („#ISG-9”)

Teritoriul vizat: Uniunea Europeană, statele care nu sunt membre UE din Spațiul Economic European (SEE), Elveția, țările membre ale Comunității Statelor Independente (CSI)

Data emiterii: 01.02.2020

Limba: Romanian / română


Această politică descrie modul în care John Deere și afiliații săi prelucrează și utilizează datele dumneavoastră. În această politică, referirile la John Deere, noi sau nouă vor fi referiri la John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group, Strassburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, Germania.

Dorim să subliniem faptul că acordăm o importanță deosebită protecției vieții private și a datelor dumneavoastră cu caracter personal și că prelucrăm datele dumneavoastră în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor. Vă prezentăm în continuare mai multe informații privind datele cu caracter personal pe care le colectăm și prelucrăm în legătură cu Serviciul privind Rețeaua Mobilă cu Semnal RTK, denumită în continuare „Rețeaua Mobilă cu Semnal RTK”și modul în care folosim aceste date.

1       Ce date colectăm?

Colectăm și prelucrăm date despre dumneavoastră atunci când interacționați cu noi și cu produsele noastre, în timpul utilizării serviciilor privind Rețeaua Mobilă cu Semnal RTK. Următoarele informații vor fi stocate și prelucrate pentru realizarea comenzii dumneavoastră:

În cazul în care utilizați Rețeaua Mobilă cu Semnal RTK în combinație cu JDLink™, vă rugăm să consultați „Nota de Informare privind JDLink™ („#ISG-5”)” și „Termenii și Condițiile de Abonare la Serviciul JDLink™”, care pot fi accesate pe pagina de internet isg-contracts.deere.com .

2       În ce scopuri și în baza cărui temei juridic folosim datele dumneavoastră?

Utilizăm și prelucrăm aceste date cu caracter personal în următoarele scopuri:

3       Cui vom comunica aceste date?

Comunicăm datele dumneavoastră următorilor destinatari:

Datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților guvernamentale și/sau autorităților de aplicare a legii, dacă această acțiune este necesară în scopurile indicate mai sus, dacă este prevăzută de lege sau este necesară pentru protecția juridică a intereselor noastre legitime în conformitate cu legile aplicabile.

4       Unde vom trimite datele dumneavoastră?

În cazul în care informațiile sunt transferate în afara SEE, și transferul este realizat către un furnizor de încredere dintr-o țară care nu face obiectul unei decizii de adecvare a Comisiei Europene (o listă cu aceste țări poate fi accesată aici ), datele vor fi protejate în mod adecvat fie prin utilizarea de către John Deere a clauzelor contractuale standard aprobate de Comisia Europeană, conform Art. 46 (2) GDPR, atunci când aceasta stabilește relații de acest fel, fie pe baza certificării furnizorului autorizat privind Scutul de confidențialitate conform Art. 42 GDPR care poate fi accesată aici . La cerere, vi se poate pune la dispoziție o copie a mecanismului de protecție corespunzător prin intermediul Formularului de cerere John Deere privind drepturile persoanelor vizate, care poate fi regăsit în secțiunea isg-contracts.deere.com . Transferurile către afiliați ai John Deere se vor realiza în baza unor măsuri adecvate, cum ar fi regulile corporatiste obligatorii (RCO), clauzele contractuale standard adoptate de Comisia Europeană pentru protecția Datelor cu Caracter Personal, alt(e) mecanisme(e) de transfer valabil(e) sau în baza derogărilor statutare care pot fi permise.

5       Ce drepturi aveți în legătură cu datele dumneavoastră?

Aveți dreptul de a ne solicita:

Aceste drepturi pot fi limitate în anumite situații - de exemplu, în cazul în care putem demonstra că există o cerință legală care ne impune să prelucrăm datele dumneavoastră. În anumite situații, aceasta poate însemna că putem reține datele, chiar dacă vă retrageți acordul.

În cazul în care avem nevoie de date cu caracter personal în scopul îndeplinirii unor obligații legale sau contractuale, furnizarea datelor respective este obligatorie: dacă datele respective nu sunt furnizate, nu vom putea să gestionăm relația noastră contractuală, sau să îndeplinim obligațiile care ne revin. În toate celelalte cazuri, furnizarea datelor cu caracter personal este opțională.

Dacă doriți să primiți informații suplimentare privind Drepturile Persoanei Vizate de care beneficiați, vă rugăm să consultați declarația de confidențialitate a societății noastre în cadrul secțiunii isg-contracts.deere.com . Dacă doriți să vă exercitați drepturile privind datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să utilizați Formularul de Cerere privind Drepturile Persoanelor Vizate, care poate fi regăsit în secțiunea isg-contracts.deere.com .

În cazul în care există aspecte care vă preocupă și care nu au fost soluționate, veți avea, de asemenea, dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special autoritatea de protecție a datelor din statul membru în care este situată reședința dumneavoastră obișnuită sau locul dumneavoastră de muncă.

6       Ce entitate John Deere este operatorul datelor mele?

Operatorul pentru datele dumneavoastră este John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, Germania.

În plus față de entitatea de mai sus, datele dumneavoastră sunt puse la dispoziția societății Deere & Company din SUA (Illinois).

7       Pe ce perioadă îmi vor fi reținute datele?

Stocăm datele pe perioada duratei abonamentului și, în măsura în care acest lucru este permis, după încetarea raportului contractual, pe perioada în care este necesar pentru realizarea scopurilor prevăzute în această notă. Legile pot impune John Deere să rețină anumite informații pe anumite perioade specifice. În alte cazuri, John Deere poate reține datele pe o perioadă corespunzătoare după încetarea oricărei relații cu dumneavoastră, în scopul de a se proteja împotriva cererilor în justiție, sau de a-și administra activitatea.

8       Cum îmi sunt protejate datele?

Am implementat și vom menține standarde și proceduri concepute pentru a împiedica utilizarea necorespunzătoare a informațiilor din contul dumneavoastră: