1     Kādus datus mēs vācam?

2     Kādam nolūkam un uz kāda tiesiska pamata mēs izmantojam Jūsu datu?

3     Kam mēs atklājam šos datus?

4     Kur mēs sūtīsim Jūsu datus?

5     Kādas ir Jūsu tiesības attiecībā uz Jūsu datiem?

6     Kurš John Deere uzņēmums ir mans datu pārzinis?

7     Cik ilgi Jūs glabāsiet manus datus?

8     Kā Jūs aizsargājat manus datus?

John Deere mobilā RTK Signāla
tīkla privātuma paziņojums
(“#ISG-9”)

Teritorija: Eiropas Savienības, ārpus Eiropas Savienības esošās valstis Eiropas ekonomikas zonā (EEZ), Šveice, Neatkarīgo Valstu Sadraudzība (NVS)

Izlaišanas datums: 01.02.2020.

Valoda: Latvian / latviešu


Šī politika nosaka, kā John Deere un tās saistītās sabiedrības apstrādā un izmanto Jūsu datus. Atsauces šajā politikā uz John Deere , mēs vai mūs ir atsauces uz John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, Vācijā.

Vēlamies uzsvērt, ka Jūsu privātuma un Jūsu personas datu aizsardzība mums ir ļoti svarīga un ka mēs apstrādājam Jūsu datus atbilstoši piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem. Vēlamies detalizēti izskaidrot, kādus personas datus mēs vācam un apstrādājam saistībā ar šo Mobilo RTK signāla tīkla pakalpojumu, turpmāk tekstā - “Mobilais RTK signāls”, un kā mēs izmantojam šos datus.

1       Kādus datus mēs vācam?

Mēs vācam un apstrādājam datus par Jums, kad Jūs mijiedarbojaties ar mums vai mūsu produktiem, izmantojot Mobilā RTK signāla pakalpojumus.

Lai izpildītu Jūsu pasūtījumu, tiks glabāta un apstrādāta šāda informācija:

Ja Jūs izmantojat Mobilo RTK signālu kopā ar JDLink™, lūdzam skatīt “JDLink™ Privātuma paziņojumu (“#ISG-5”)” un “JDLink™ Abonēšanas Noteikumus un nosacījumus (“#ISG-4”)”, kas ir pieejami isg-contracts.deere.com .

2       Kādam nolūkam un uz kāda tiesiska pamata mēs izmantojam Jūsu datu?

Mēs izmantojam un apstrādājam šos personas datus šādiem nolūkiem:

3       Kam mēs atklājam šos datus?

Mēs atklājam Jūsu informāciju šādiem saņēmējiem:

Personu datus var atklāt valsts iestādēm un/vai tiesībsargājošām iestādēm, ja tas ir vajadzīgs augstāk norādītajiem nolūkiem, ja to atļauj likums vai ja tas ir vajadzīgs mūsu tiesisko interešu aizsardzībai saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem.

4       Kur mēs sūtīsim Jūsu datus?

Ja informācija tiek nosūtīta ārpus EEZ un saņēmējs ir uzticams pārdevējs valstī, kuras datu aizsardzības līmeņa atbilstību ES Komisija nav apstiprinājusi (tādu valstu saraksts ir pieejams šeit ), uzsākot attiecības ar tādām saistītām personām un pārdevējiem, John Deere nodrošina pienācīgu datu aizsardzību, izmantojot ES Komisijas apstiprinātās standartklauzulas saskaņā ar GDPR 46(2) pantu vai paļaujoties uz uzticamā pārdevēja “Privātuma vairoga” apliecinājumu saskaņā ar GDPR 42. pantu, kas ir pieejams šeit . Jūs varat saņemt attiecīgā aizsardzības mehānisma kopiju, nosūtot pieprasījumu ar John Deere datu subjekta tiesību pieprasījuma veidlapu, kas ir pieejama isg-contracts.deere.com . Dati tiks nosūtīti John Deere saistītajām personām, piemērojot pienācīgus Personas datu aizsardzības līdzekļus, piemēram, saistošus uzņēmuma noteikumus (BCR), Eiropas Komisijas apstiprinātās standartklauzulas, citus derīgus nodošanas mehānismus vai likumā atļautos izņēmumus.

5       Kādas ir Jūsu tiesības attiecībā uz Jūsu datiem?

Jums ir tiesības pieprasīt no mums:

Šīs tiesības var būt ierobežotas dažās situācijās, piemēram, ja mēs varam pierādīt, ka mums ir tiesību aktos noteikts pienākums apstrādāt Jūsu datus. Dažos gadījumos tas var nozīmēt, ka mēs varam paturēt datus, pat ja Jūs atsaucat savu piekrišanu.

Ja mums ir vajadzīgi personas dati, lai izpildītu tiesību aktos vai līgumā noteiktas saistības, tad tādu datu sniegšana ir obligāta: ja šie dati netiek sniegti, mēs nevarēsim pārvaldīt mūsu līgumiskās attiecības vai izpildīt savas saistības. Pārējos gadījumos personas datu sniegšana nav obligāta.

Ja Jūs vēlaties saņemt papildu informāciju par savām datu subjekta tiesībām, lūdzam skatīt mūsu uzņēmuma privātuma apliecinājumu isg-contracts.deere.com . Ja Jūs vēlaties izlietot savas tiesības attiecībā uz Jūsu personas datiem, lūdzam izmantot datu subjekta tiesību pieprasījuma veidlapu, kas ir pieejama isg-contracts.deere.com .

Ja Jums ir neatrisināti jautājumi, Jūs varat iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē, proti, Jūsu dzīvesvietas vai darba vietas dalībvalsts datu aizsardzības iestādē.

6       Kurš John Deere uzņēmums ir mans datu pārzinis?

Jūsu informācijas datu pārzinis ir John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, Vācijā.

Papildus augstāk minētajam Jūsu dati tiek atklāti Deere & Company ASV (Ilinoisa).

7       Cik ilgi Jūs glabāsiet manus datus?

Mēs glabājam datus abonēšanas periodā un atļauto laiku pēc šo attiecību beigām, kamēr tas ir nepieciešams šajā paziņojumā noteiktajiem nolūkiem. Tiesību aktos var būt noteikts John Deere pienākums attiecīgu informāciju glabāt noteiktu laiku. Citos gadījumos John Deere var paturēt datus noteiktu laiku pēc attiecību beigām, lai nodrošinātu savu aizstāvību tiesisku prasījumu gadījumā vai komercdarbības pārvaldes nolūkā.

8       Kā Jūs aizsargājat manus datus?

Mēs esam ieviesuši un uzturēsim standartus un procedūras, kas paredzētas Jūsu konta informācijas nepareizas izmantošanas novēršanai: