3     Kivel osztjuk meg ezen adatokat?

4     Hova továbbítjuk adatait?

5     Milyen jogai vannak adataival kapcsolatban?

6     Melyik John Deere entitás az én adatkezelőm?

7     Meddig őrzik meg adataimat?

8     Hogyan védik meg adataimat?

John Deere Mobil RTK Signal Hálózat Adatvédelmi Tájékoztató
(“#ISG-9”)

Területi Hatály: az Európai Unió, az EU-n kívüli az Európai Gazdasági Térséghez (EGT) tartozó országok, Svájc, Független Államok Közössége (FÁK)

Közzététel dátuma: 2020-02-01

Nyelv: Hungarian / magyar


Jelen tájékoztató azt tartalmazza, hogy a John Deere és leányvállalatai hogyan gyűjtik és kezelik az Ön adatait. A „ John Deere ” kifejezés, valamint a „ mi ” névmás és annak ragozott formái a John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, Németország jelölésére szolgál.

Szeretnék hangsúlyozni, hogy számunkra kiemelten fontos az Ön személyes adatainak védelme valamint az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő kezelése. Az alábbiakban szeretnénk Önnek tájékoztatást nyújtani arról, hogy mely személyes adatokat gyűjtjük és kezeljük a Mobil RTK Signal Hálózat szolgáltatás, a továbbiakban „Mobil RTK Signal” szolgáltatással kapcsolatosan valamint, hogy hogyan használjuk azokat.

1 Milyen adatokat gyűjtünk?

Gyűjtjük és kezeljük az Önre vonatkozó adatokat, mikor kapcsolatba lép velünk vagy használja a termékeinket a Mobil RTK Signal szolgáltatás igénybe vétele során.

Az alábbi adatok kerülnek kezelésre és tárolásra az Ön megrendelésének teljesítése érdekében:

Amennyiben a Mobil RTK Signal-t  a JDLink™-el együtt használja, kérjük, tekintse meg a „JDLink™ Adatvédelmi Tájékozató”-t („#ISG-5”), és a JDLink TM Előfizetői Általános Szerződési Feltételek (“#ISG-4”), mely elérhető a isg-contracts.deere.com weboldalon.

2 Milyen célokra és milyen jogalapon használjuk adatait?

A személyes adatokat a következő célokból használjuk és kezeljük:

3       Kivel osztjuk meg ezen adatokat?

Adatait az alábbi személyekkel osztjuk meg:

Személyes adatait megoszthatjuk kormányzati hatóságokkal és/vagy bűnüldöző szervekkel, ha erre a fenti célokból szükség van, amennyiben ez jogszabály által előírt, vagy jogos érdekeink jogszerű védelme megkívánja a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

4       Hova továbbítjuk adatait?

Amikor az adatokat az EGT-n kívülre továbbítjuk megbízható beszállítóhoz egy olyan országba, amely vonatkozásban az EU Bizottság nem hozott megfelelőségi határozatot (ezen országok listája elérhető itt ), ezen információkat megfelelően védik vagy az EU Bizottság által jóváhagyott a GDPR 46. cikk (2) bekezdése szerinti általános szerződési feltételek , amelyeket a John Deere az ilyen kapcsolatok létesítéséhez használ, vagy a megbízható beszállító GDPR 42. cikknek megfelelő Adatvédelmi Pajzs (Privacy Shield) tanúsítványa, mely elérhető itt . A vonatkozó védelmi mechanizmus másolatát a John Deere az Érintettek Jogainak Érvényesítése Űrlapon keresztül leadott kérelemre tudja átadni, melyet a isg-contracts.deere.com oldalon talál. A John Deere leányvállalataihoz való továbbításokra megfelelő intézkedésekkel kerül sor, például kötelező erejű vállalati szabályokkal (BCRs), az Európai Bizottság által jóváhagyott Személyes Adatokat védő általános szerződési feltételekkel, egyéb jogszerű továbbítási mechanizmusokkal, vagy a szabályozástól jogilag megengedett módon való eltérés alapján.

5       Milyen jogai vannak adataival kapcsolatban?

Joga van kérni:

Ezen jogok korlátozva lehetnek – például, ahol bizonyítjuk, hogy jogszabályi kötelezettségünk adatainak kezelése. Bizonyos esetekben ez azt is jelentheti, hogy akkor is meg tudjuk őrizni adatait, ha visszavonja hozzájárulását.

Ha személyes adatokra azért van szükségünk, hogy megfeleljünk jogszabályi vagy szerződéses kötelezettségeinknek, akkor az ilyen adatok megadása kötelező: ha nem adja meg ezen adatait, nem tudjuk fenntartani, kezelni szerződéses kapcsolatunkat, vagy teljesíteni kötelezettségeinket. Minden más esetben a kért személyes adatok megadása nem kötelező.

Ha további információra van szüksége az Érintettek Jogairól, kérjük, látogassa meg vállalati adatvédelmi közleményünket a isg-contracts.deere.com weboldalon. Amennyiben személyes adataival kapcsolatos jogaival kíván élni, kérjük, használja az Érintettek Jogainak Érvényesítése Űrlapot, melyet a isg-contracts.deere.com oldalon talál.

Abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy nem sikerült minden kérdését megnyugtatóan megválaszolnunk, illetve kezelnünk, akkor jogában áll panaszt benyújtani egy felügyeleti hatósághoz, különösen a szokásos tartózkodási helye vagy munkahelye szerinti tagállam adatvédelmi hatóságához.

6       Melyik John Deere entitás az én adatkezelőm?

Az Ön adatainak adatkezelője a John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, Németország.

A fentiek mellett adatait megosztjuk az USA-beli Deere & Company-val (Illinois állam).

7       Meddig őrzik meg adataimat?

Az adatokat az előfizetésének időtartama alatt valamint ennek megszűnését t követően, a jelen tájékoztatóban meghatározott célok elérése céljából, - az engedélyezett ideig – tároljuk. Jogszabály előírhatja a John Deere számára, hogy bizonyos adatokat meghatározott ideig tartson meg. Más esetekben a John Deere azért tart meg adatokat az Önnel való kapcsolat után megfelelő ideig, hogy védje magát jogi igényekkel szemben, vagy a vállalati tevékenységének adminisztrációja érdekében.

8       Hogyan védik meg adataimat?

Olyan szabványokat és eljárásokat vezettünk be és alkalmazunk, melyek célja, hogy megelőzzék a fiókjában lévő adatokkal való visszaélést: