1     Koje podatke prikupljamo?

2     U koje svrhe i na kojoj pravnoj osnovi koristimo Vaše podatke?

3     S kim ćemo dijeliti ove podatke?

4     Kamo ćemo poslati Vaše podatke?

5     Koja prava imate u vezi sa svojim podacima?

6     Koja je John Deereova pravna osoba moj voditelj obrade podataka?

7     Koliko dugo ćete čuvati moje podatke?

8     Kako štitite moje podatke?

Obavijest o zaštiti privatnosti za John Deereovu mrežu signala RTK za mobilne uređaje
(“#ISG-9”)

Teritorijalno područje primjene: Europska unija, zemlje izvan EU-a u Europskom gospodarskom prostoru (EGP), Švicarska, Zajednica neovisnih država (ZND)

Datum objave: 1.2.2020

Jezik: Croatian / Hrvatski


Ova pravila opisuju kako John Deere i njegova povezana društva obrađuju i koriste Vaše podatke. Upućivanja u ovim pravilima na John Deere, mi ili nas znači John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, Njemačka.

Željeli bismo naglasiti da vrlo ozbiljno shvaćamo zaštitu Vaše privatnosti i Vaših osobnih podataka te da obrađujemo Vaše podatke u skladu s važećim zakonima i propisima o zaštiti podatka. Niže bismo Vam detaljnije željeli objasniti koje osobne podatke prikupljamo i obrađujemo u vezi s ovom Uslugom mreže signala RTK za mobilne uređaje, dalje u tekstu „RTK za mobilne uređaje“ te kako koristimo ove podatke.

1       Koje podatke prikupljamo?

Prikupljamo i obrađujemo podatke o Vama kada stupite u interakciju s nama i našim proizvodima, prilikom korištenja usluga RTK za mobilne uređaje.

Sljedeće informacije će se pohranjivati i obrađivati kako bismo izvršili vaše narudžbe:

Ako koristite signal RTK za mobilne uređaje u kombinaciji s JDLink™-om, molimo vidite „JDLink™-ovu Obavijest o zaštiti privatnosti (“#ISG-5”)“ i „JDLink™-ove Uvjete pretplate (“#ISG-4”)“ koji se mogu pronaći na isg-contracts.deere.com .

2       U koje svrhe i na kojoj pravnoj osnovi koristimo Vaše podatke?

Koristimo i obrađujemo ove osobne podatke u sljedeće svrhe:

3       S kim ćemo dijeliti ove podatke?

Dijelimo Vaše informacije sa sljedećim primateljima:

Osobni podaci mogu se dijeliti s državnim tijelima i/ili službenicima za izvršavanje zakonodavstva ako je potrebno u gornje svrhe, ako tako nalaže zakon ili ako je potrebno radi pravne zaštite naših legitimnih interesa u skladu s važećim zakonima i propisima.

4       Kamo ćemo poslati Vaše podatke ?

Ako se informacije prenose izvan EGP-a te ako se prenose John Deereovom pouzdanom dobavljaču u državi na koju se ne primjenjuje odluka Europske komisije o primjerenosti (popis takvih država dostupan je ovdje ), podaci su primjereno zaštićeni ili John Deereovom uporabom standardnih ugovornih klauzula koje je odobrila Europska komisija u skladu s člankom 46. stavkom 2. Opće uredbe o zaštiti podataka prilikom uspostave takvog odnosa, ili oslanjajući se na certifikaciju u sklopu Sustava zaštite privatnosti pouzdanih dobavljača u skladu s člankom 42. Opće uredbe o zaštiti podataka koji je dostupa ovdje . Preslika relevantnih mehanizama zaštite može Vam se pružiti na zahtjev putem John Deereovog Obrasca zahtjeva za prava ispitanika koji se može pronaći na isg-contracts.deere.com . Prijenosi John Deereovim povezanim društvima odvijat će se uporabom primjerenih mjera kao što su obvezujuća korporativna pravila (BCR), standardne ugovorne klauzule koje je usvojila Europska komisija radi zaštite Osobnih podataka, drugi valjani mehanizam(i) prijenosa ili na temelju dopuštenih zakonskih odstupanja.

5       Koja prava imate u vezi sa svojim podacima?

Imate pravo od nas zatražiti:

Ova prava mogu biti ograničena u određenim situacijama – primjerice, ako možemo dokazati da imamo pravnu obvezu obrade Vaših podataka. U nekim okolnostima, ovo može značiti da smo u mogućnosti zadržati podatke čak i ako povučete svoju privolu.

Ako su nam osobni podaci potrebni da bismo poštovali zakonske ili ugovorne obveze, tada je pružanje takvih podataka obvezno: ako se takvi podaci ne pruže, tada nećemo biti u mogućnosti upravljati našim ugovornim odnosom ili ispuniti obveze koje imamo. U svim drugim slučajevima, pružanje zatraženih osobnih podataka je opcionalno.

Ako želite primati daljnje informacije o svojim Pravima ispitanika, molimo pogledajte izjavu o zaštiti privatnosti našeg društva na isg-contracts.deere.com . Ako želite ostvariti svoja prava u pogledu svojih osobnih podataka, molimo koristite Obrazac zahtjeva za prava ispitanika koji se može pronaći na isg-contracts.deere.com .

U slučaju da imate nerazriješenih nejasnoća, također imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu, osobito tijelu za zaštitu podataka u državi članici u kojoj imate uobičajeno boravište ili u kojoj je Vaše radno mjesto.

6       Koja je John Deereova pravna osoba moj voditelj obrade podataka ?

Voditelj obrade podataka za Vaše podatke je John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, Njemačka.

Osim gore navedenog, Vaši se podaci dijele s Deere & Companyjem u SAD-u (Illinois).

7       Koliko dugo ćete čuvati moje podatke ?

Pohranjujemo podatke za vrijeme trajanja razdoblja pretplate te u dopuštenoj mjeri nakon kraja tog odnosa onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje svrha navedenih u ovoj obavijesti. Zakoni i propisi mogu zahtijevati da John Deere čuva određene informacije na određena razdoblja. U drugim slučajevima, John Deere može čuvati podatke na prikladno razdoblje nakon što svaki odnos s Vama završi kako bi se zaštitio od pravnih zahtjeva ili kako bi upravljao svojim poslovanjem.

8       Kako štitite moje podatke?

Proveli smo te ćemo održavati standarde i postupke osmišljene za sprječavanje zlouporabe informacija na Vašem računu: