1     Hvilke oplysninger indsamler vi?

2     Til hvilke formål og på hvilket grundlag anvender vi dine personoplysninger?

3     Hvem deler vi oplysningerne med?

4     Hvor sender vi dine oplysninger hen?

5     Hvilke rettigheder har du vedrørende dine personoplysninger?

6     Hvilken John Deere enhed er min dataansvarlig?

7     Hvor længe gemmer I mine personoplysninger?

8     Hvordan beskytter I mine personoplysninger?

Persondatapolitik for John Deere Mobil RTK-Signal Netværk
("#ISG-9")

Område: EU, lande uden for EU i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), Schweitz, Fællesskabet for Uafhængige Stater (SNG)

Version: 01-02-2020

Sprog: Danish / Dansk


Denne persondatapolitik beskriver, hvordan John Deere og John Deeres koncernselskaber behandler og anvender dine oplysninger. Referencer i denne politik til John Deere , vi eller os er til John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, Tyskland.

Vi vil gerne understrege, at tager beskyttelsen af dit privatliv og din personoplysninger meget alvorligt, og at vi behandler dine oplysninger i henhold til gældende persondatalovgivning. Vi vil gerne forklare dig mere specifikt, hvilke personoplysninger, vi indsamler og behandler i forbindelse med denne Mobil RTK-Signal Netværk Serviceydelse, herefter benævnt "Mobil RKT Signal", og hvordan vi anvender disse personoplysninger.

1       Hvilke oplysninger indsamler vi?

Vi indsamler og behandler oplysninger, når du interagerer med os og vores produkter, mens du anvender Mobil RTK Signal serviceydelserne:

Følgende oplysninger bliver gemt og behandlet for at kunne behandle din ordre:

Hvis du benytter Mobil RTK Signal sammen med JDLink™, bør du læse “JDLink™ Persondatapolitik ("#ISG-5")" og “JDLink™ Abonnementsvilkår ("#ISG-4")”, som findes på isg-contracts.deere.com .

2       Til hvilke formål og på hvilket grundlag anvender vi dine personoplysninger?

Vi anvender og behandler disse personoplysninger til følgende formål:

3       Hvem deler vi oplysningerne med?

Vi deler dine oplysninger med følgende modagere:

Personoplysninger kan blive delt med offentlige myndigheder og/eller retshåndhævende myndigheder, hvis dette kræves til ovenstående formål ifølge lovgivningen, eller hvis det kræves for at kunne beskytte vores legitime interesser i overensstemmelse med gældende lovgivning.

4       Hvor sender vi dine oplysninger hen?

Hvis personoplysninger sendes uden for EØS, og dette sker til en betroet leverandør i et land, der ikke er omfattet af EU Kommissionens regler (listen over disse lande kan læses her ), er oplysningerne tilstrækkeligt beskyttet af enten John Deeres brug af EU Kommissionens godkendte standardkontraktbestemmelser i henhold til artikel 46 (2) i Databeskyttelsesforordningen, når samarbejde oprettes, eller baseret på betroede leverandørers EU-U.S. Privacy Shield certificering i henhold til artikel 42 i Databeskyttelsesforordningen, som kan tilgås her . En kopi af den relevante beskyttelsesmekanisme kan rekvireres efter anmodning herom gennem John Deeres Registreredes Rettighedsanmodningsskema, som er på isg-contracts.deere.com . Overførsel til John Deeres koncernselskaber sker ved passende sikkerhedsforanstaltninger, såsom Bindende virksomhedsregler (BCR), standard kontraktbestemmelser godkendt af EU Kommissionen til beskyttelse af personoplysninger, andre gyldige overførselsmekanismer eller på baggrund af lovbestemte undtagelser.

5       Hvilke rettigheder har du vedrørende dine personoplysninger?

Du har ret til at anmode os om:

Disse rettigheder kan være begrænset i nogle situationer, f.eks. hvis vi kan påvise at have et juridiske krav på at behandle dine oplysninger. I nogle situationer betyder det, at vi kan gemme disse oplysninger, selvom du har tilbagetrukket dit samtykke.

Hvis vi skal bruge personoplysningerne for at overholde en retlig eller kontraktuel forpligtelse, er indsamlingen af oplysningerne påkrævet. Hvis vi ikke indsamler oplysningerne, har vi ikke mulighed for at varetage vores kontraktmæssige eller juridiske forpligtelser. I alle andre situationer er indsamlingen af personoplysningerne frivillig.

Hvis du ønsker at modtage yderligere information om dine rettigheder som registreret, kan du læse vores Persondatapolitik på isg-contracts.deere.com . Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder vedrørende dine personoplysninger, skal du benytte Rettighedsanmodningsskemaet på isg-contracts.deere.com .

Du kan også indsende en klage til tilsynsmyndigheden i det land, du bor i eller arbejder i.

6       Hvilken John Deere enhed er min dataansvarlig?

Den dataansvarlige for dine personoplysninger er Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, Tyskland.

Herudover deles dine oplysninger med Deere & Company i USA (Illinois).

7       Hvor længe gemmer I mine personoplysninger?

Vi gemmer oplysningerne i abonnementsperioden, og i den udstrækning det tillades, efter ophøret af kundeforholdet, så længe det er nødvendigt for at kunne udføre formålene beskrevet i denne politik. Lovgivningen kan kræve, at John Deere gemmer visse oplysninger i specifikke perioder. I andre tilfælde kan John Deere gemme dine oplysninger i en passende periode, efter at forretningsforholdet med dig afsluttes, for at kunne beskytte os mod juridiske krav eller for at håndtere vores forretningsaktiviteter.

8       Hvordan beskytter I mine personoplysninger?

Vi har indført standarder og procedurer, som er designet til at forhindre misbrug af oplysningerne i din konto: