1     Доступ до мережі

2     Невиконання зобов’язань

3     Обмеження відповідальності

4     Захист конфіденційної інформації та даних

5     Заяви та гарантії

6     Передача

7     Строк дії та припинення дії договору

8     Інше

Договір підписки на мобільну мережу RTK John Deere
(“#ISG-8”)

Покрита територія: Європейський Союз, країни, що не є членами ЄС, але входять до Європейської Економічної Зони (ЄЕЗ), Швейцарія, Співдружність Незалежних Держав (СНД)

Дата релізу: 2020-02-01

Мова: Ukrainian / українська


Цей Договір підписки на мобільну мережу RTK John Deere (“ Договір ”) укладений між “ Вами ” (користувачем мобільної мережі RTK John Deere) та компанією John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, Німеччина (“ John Deere ”) John Deere надає Вам доступ до мобільної мережі RTK John Deere надалі іменується - (“ Мобільна Мережа RTK ” або “ Мережа “) і буде надавати будь-які пов’язані послуги протягом періоду підписки та відповідно до умов, зазначених нижче.

ВАЖЛИВО – БУДЬ ЛАСКА, ОЗНАЙОМТЕСЯ З НАСТУПНИМИ УМОВАМИ ПЕРЕД ПІДКЛЮЧЕННЯМ ДО МЕРЕЖІ. ЦЕ ЮРИДИЧНА УГОДА МІЖ ВАМИ І JOHN DEERE ЩОДО ДОСТУПУ ДО МЕРЕЖІ. ЗАМОВЛЕННЯ ПІДПИСКИ НА МЕРЕЖУ ОЗНАЧАЄ ВАШУ ЗГОДУ З ЦИМИ УМОВАМИ. ЦЕЙ ДОГОВІР УКЛАДЕНИЙ МІЖ ВАМИ І JOHN DEERE. НІЯКА ТРЕТЯ СТОРОНА (ВКЛЮЧАЮЧИ, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ, ДИЛЕРІВ JOHN DEERE) НЕ МАЄ ПРАВА ЗМІНЮВАТИ АБО ДОПОВНЮВАТИ ЦЕЙ ДОГОВІР.

1       Доступ до мережі

John Deere цим надає вам дозвіл на доступ за допомогою одного пересувного GNSS-приймача (далі “ Приймач ”), до Мережі протягом Строку, залежно від Вашого дотримання умов цього Договору (включаючи оплату за підписку, узгоджену до підписання цього Договору) протягом Строку. Строк визначається в пункті 7.1. Ви можете отримати доступ до Мережі з використанням додаткових Приймачів за умови додаткової оплати, що погоджується час від часу з John Deere в письмовій формі. Ви розумієте і погоджуєтеся з тим, що Ваше право доступу до Мережі відповідно до цього Договору обмежене територією країни, яка була визначена до підписання цього Договору і закріплюється у назві підписки.

Ви погоджуєтеся з тим, що інформація про використання та інший контент, наданий Вам, включаючи, але не обмежуючись, дані про місцезнаходження, через авторизоване використання Мережі, є конфіденційними і є виключною власністю John Deere та її ліцензіарів.

2       Невиконання зобов’язань

Якщо ви не виконуєте жодних зобов’язань за Договором, на додаток до будь-яких інших доступних засобів правового захисту, ви погоджуєтеся з тим, що John Deere може перешкодити Вашому доступу до Мережі. Крім того, Ви погоджуєтеся сплатити всі витрати на правову допомогу за забезпечення дотримання цього Договору з боку John Deere.

3       Обмеження відповідальності

  1. Ви берете на себе будь-які ризики бездротового покриття. Ніхто з компанії John Deere, її афілійованих осіб чи її постачальників (включаючи будь-яких основних операторів бездротового зв’язку) не будуть відповідальні перед Вами за будь-яку претензію чи збитки включаючи випадкові чи непрямі збитки пов'язані з або ті, що виникли із-за або у зв'язку з будь-яким обмеженням бездротового покриття, включаючи перебої внаслідок технічного обслуговування або оновлення бездротових провайдерів.
  2. Компанія John Deere надаватиме та підтримуватиме Мережу для Вас як зазначено в технічному описі та настанові щодо продукту, відповідальність компанії John Deere обмежується вимогами, що виникають з встановленої законом гарантії та прямих збитків. Будь-яка відповідальність передбачена договором, деліктом, чи внаслідок порушення визначеного законодавством обов’язку, що призводить до будь-яких (і) випадкових або непрямих втрат чи збитків; (іі) втрат прибутку, продажів, бізнесу, доходу або використання; (ііі) призупинення бізнесу; чи (iv) втрат ділових можливостей, гудвілу чи репутації, цим прямо виключається.
  3. Відповідальність компанії John Deere за навмисну чи грубу недбалу поведінку так як і відповідальність компанії John Deere щодо якості продукції залишається незмінною.
  4. Максимальна сукупна відповідальність компанії John Deere за втрати чи збитки, що виникають внаслідок використання Мережі обмежується сумою 12 500 євро.

4       Захист конфіденційної інформації та даних

Що стосується захисту даних та конфіденційної інформації застосовується Політика конфіденційності Мобільної Мережі RTK компанії John Deere (“#ISG-9”), а також Політика конфіденційності MyJohnDeere™ (“#ISG-2”). Крім того, будь ласка, ознайомтеся з нашими Корпоративними положеннями щодо конфіденційності, які можна знайти за посиланням isg-contracts.deere.com .

5       Заяви та гарантії

Ви заявляєте і гарантуєте, що Ви будете отримувати доступ до Мережі тільки для свого використання, і, за винятком випадків, прямо дозволених цим Договором, Ви не будете надавати, здавати в оренду або розділяти своє право доступу або підписку з третіми особами. Ви також заявляєте і гарантуєте, що Ви не будете використовувати Мережу, щоб перевищити кількість Приймачів, дозволених Вашою підпискою. Ви заявляєте і гарантуєте, що у Вас є достатній досвід у використанні GPS-систем типу, який використовується в Мережі, і будете незалежно оцінювати точність і значення будь-яких даних, отриманих з Мережі. Ви заявляєте і гарантуєте, що Ви будете дотримуватися всіх законів, кодексів, правил і положень, що стосуються використання Вами Мережі, і що Ви отримали всі необхідні ліцензії, дозволи, підготовку і авторизацію, необхідні для доступу або використання Мережі.

6       Передача

Підписка на Мобільну Мережу RTK компанії John Deere не може передаватися третім сторонам. Підписка може бути передана на заміну обладнання якщо право власності залишається в договірної сторони.

7       Строк дії та припинення дії договору

  1. Строк дії визначений у Вашому замовленні StellarSupport™ та залежить від Вашої оплати за підписку. Період доступу до мережі є обов’язковим без права відмови в односторонньому порядку. Законодавчі положення стосовно припинення договору по конкретній підставі залишаються в силі без змін.
  2. Компанія John Deere може припинити цей Договір після тридцяти (30) днів після повідомлення Вас. Якщо таке припинення здійснюється з метою дотримання застосованого законодавства, правил, чи постанов суду, після такого припинення, компанія John Deere поверне вам кошти, пропорційно частині оплати Послуг, які ви оплатили компанії John Deere. В обсязі дозволеному законодавством, будь-яке таке відшкодування буде єдиною відповідальністю компанії John Deere перед Вами за будь-яке таке одностороннє припинення дії договору.

8       Інше

  1. Застосоване право і юрисдикція . Цей Договір буде регулюватися і тлумачитися відповідно до діючого матеріального права у Федеративній Республіці Німеччині. Відповідні суди Мангейма мають виключну юрисдикцію щодо будь-яких правовідносин або спору, що стосуються цих Умов (“Позов”). Цей Договір не буде регулюватися ні колізійними нормами будь-якої юрисдикції або Конвенцією Організації Об'єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів, застосування яких прямо виключається.
  2. Автономність положень договору . Якщо будь-яка частина цього Договору буде визнана недійсною або такою, що не має законної сили, таке визнання не впливає на дійсність або можливість примусового виконання в судовому порядку будь-якої частини, яка залишається в силі і діє, так якщо б цей Договір був підписаний з недійсною або неможливою для виконання частиною, таким чином ліквідованою.
  3. Повнота договору . Умови використання замовленої підписки, усі домовленості, договора та запевнення між договірними сторонами є предметом цього Договору. Цей Договір відображає повну домовленість сторін щодо предмету та заміняє усі попередні документи, обговорення, та домовленості щодо об’єкта договору. В додаток до цього Договору, Політика конфіденційності Мобільної Мережі RTK (“#ISG-9”) містить умови захисту та безпеки даних застосованих до послуг Мобільної Мережі RTK. Усі додаткові чи суперечливі умови запропоновані Вами або розміщені в замовленні буде відхилено і вони матимуть юридичну силу тільки після явного письмового схвалення компанією John Deere.