1     Katere podatke zbiramo?

2     Za kakšne namene in na kakšni pravni podlagi uporabljamo vaše osebne podatke?

3     S kom bomo izmenjevali te osebne podatke?

4     Kam bomo pošiljali vaše osebne podatke?

5     Kakšne so vaše pravice v povezavi z vašimi osebnimi podatki?

6     Katera pravna oseba Johne Deere je upravljavec mojih osebnih podatkov?

7     Kako dolgo boste hranili moje osebne podatke?

8     Kako varujete moje osebne podatke?

Obvestilo o varstvu zasebnosti John Deere - JDLink™
(“#ISG-5”)

Ozemeljska veljavnost: Evropska unija, države zunaj EU v Evropskem gospodarskem prostoru (EGP), Švica, Skupnost neodvisnih držav (CIS), razen Rusije.

Datum izdaje: 2020-02-01

Jezik: Slovenian / slovensko


Ta politika opisuje način, na katerega družba John Deere in njene povezane osebe obdelujejo in uporabljajo vaše osebne podatke. Kadar se v tej politiki uporabljata zaimka mi ali nas kot sklicevanja na družbo John Deere , taka sklicevanja pomenijo družbo John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, Nemčija.

Poudariti želimo, da varstvo vaše zasebnosti in vaših osebnih podatkov jemljemo zelo resno, in da bomo vaše osebne podatke obdelovali v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov. V nadaljevanju vam želimo bolj podrobno pojasniti, katere osebne podatke zbiramo in obdelujemo v povezavi s to storitvijo JDLink™ in način uporabe  podatkov.

1       Katere podatke zbiramo?

Podatke o vas zbiramo in obdelujemo, kadar ste v stiku z nami in našimi proizvodi, medtem ko uporabljate Storitev JDLink™.

Glede na raven naročniškega razmerja in tip stroja se shranjujejo in obdelujejo naslednji podatki:

Za podroben opis lastnosti in podatkovnih točk, ki se obdelujejo v Storitvi JDLink™, vas prosimo, da preberete »Obvestilo o varstvu zasebnosti MyJohnDeere™«, Dodatek A (Opis lastnosti) (“#ISG-3”) v  poglavju »MyMachineConnect™«, ki je na voljo na povezavi isg-contracts.deere.com .

2       Za kakšne namene in na kakšni pravni podlagi uporabljamo vaše osebne podatke?

Osebne podatke uporabljamo in obdelujemo za naslednje namene: