1     Hvilke opplysninger samler vi inn?

2     For hvilke formål og på hvilket rettslig grunnlag anvender vi opplysningene dine?

3     Hvem deler vi disse opplysningene med?

4     Hvor sender vi opplysningene dine?

5     Hvilke rettigheter har du når det gjelder dine opplysninger?

6     Hvilket John Deere-foretak er min behandlingsansvarlig?

7     Hvor lenge beholder dere opplysningene mine?

8     Hvordan verner dere opplysningene mine?

John Deere - JDLink™ Personvernerklæring
(“#ISG-5”)

Geografisk virkeområde: Den Europeiske Union og stater utenfor EU i det Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), Sveits, Samveldet av uavhengige stater (SUS), unntatt Russland.

Utgivelsesdato: 2020-02-01

Language: Norwegian / Norsk


Denne erklæringen beskriver hvordan John Deere og dets tilknyttede selskaper behandler og bruker opplysningene dine. Henvisninger i denne erklæringen til John Deere, vi eller oss skal bety John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, Tyskland.

Vi ønsker å understreke at vi tar vern av personopplysninger svært alvorlig, og at vi behandler opplysningene dine i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Nedenfor forklarer vi i større detalj hvilke personopplysninger vi samler inn og behandler i forbindelse med JDLink™ Tjenesten, og hvordan vi bruker disse opplysningene.

1       Hvilke opplysninger samler vi inn?

Vi samler inn og behandler opplysninger om deg når du samhandler med oss og våre produkter, mens du bruker JDLink™ Tjenesten.

Avhengig av abonnementsnivå og maskintype vil følgende informasjon bli lagret og behandlet.

For en detaljert beskrivelse av funksjonene og datapunktene som behandles i JDLink™ Tjenesten, les mer i «Personvernerklæring MyJohnDeere™», vedlegg A (funksjonsbeskrivelse)” (“#ISG-3”) under avsnittet «MyMachineConnect™», som er tilgjengelig på isg-contracts.deere.com .

2       For hvilke formål og på hvilket rettslig grunnlag anvender vi opplysningene dine?

Vi bruker og behandler personopplysningene for følgende formål:

3       Hvem deler vi disse opplysningene med?

Vi deler informasjonen din med følgende mottakere:

Personopplysninger kan bli delt med myndigheter og/eller rettshåndhevelsesorganer, hvis det er nødvendig for å oppfylle formålene ovenfor, hvis påkrevd ved lov eller hvis det er nødvendig for rettslig beskyttelse av våre legitime interesser i å etterleve gjeldene lover og regelverk.

4       Hvor sender vi opplysningene dine?

Der informasjon overføres utenfor EØS, og hvor dette er til en tiltrodd leverandør i et land som ikke er underlagt en beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå fra EU-kommisjonen (en liste over slike land er tilgjengelig her ), vil opplysninger være tilstrekkelig beskyttet av enten John Deeres bruk av EU-kommisjonens godkjente standardavtaler , som følger av GDPR Art. 46 (2) når slike relasjoner opprettes, eller ved å støtte seg på tiltrodde leverandørers Privacy Shield sertifisering i henhold til Art. 45 GDPR som er tilgjengelig her . En kopi av den relevante beskyttelsesmekanismen kan gis til deg på forespørsel via John Deeres Kontaktskjema for Den registrertes rettigheter, som du finner på isg-contracts.deere.com . Overføringer til John Deeres tilknyttede selskaper vil foregå ved bruk av egnede tiltak, for eksempel bindende virksomhetsregler (BCR), EUs standardkontrakter vedtatt av EU-kommisjonen for å beskytte personopplysninger, andre gyldige overføringsmekanismer eller basert på unntak fastsatt i lov.

5       Hvilke rettigheter har du når det gjelder dine opplysninger?

Du har rett til å spørre oss:

Disse rettighetene kan være begrenset i noen situasjoner - for eksempel der vi kan henvise til et rettslig krav for behandling av dine opplysninger. I noen tilfeller kan dette bety at vi kan beholde opplysninger selv om du trekker tilbake samtykket ditt.

Der vi krever personopplysninger for å overholde juridiske eller kontraktsmessige forpliktelser, er det obligatorisk å oppgi slike opplysninger: Hvis slike opplysninger ikke oppgis, vil vi ikke kunne oppfylle vårt kontraktsforhold eller de forpliktelser som er pålagt oss. I alle andre tilfeller er det valgfritt å oppgi de forespurte personopplysningene.

Hvis du ønsker å motta ytterligere informasjon om dine rettigheter som registrert kan du besøke isg-contracts.deere.com . Ønsker du å  utøve dine rettigheter angående dine personopplysninger, vennligst bruk Kontaktskjema for Den registrertes rettigheter, som finnes på isg-contracts.deere.com .

Dersom du har ubesvarte bekymringer har du også rett til å klage til tilsynsmyndighetene, spesielt tilsynsmyndigheten i den medlemsstaten (i Norge: Datatilsynet) der du har ditt faste bosted eller arbeidssted.

6       Hvilket John Deere-foretak er min behandlingsansvarlig?

Det foretaket som er behandlingsansvarlig for din informasjon er John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, Tyskland.

I tillegg til det som er nevnt ovenfor, blir opplysningene dine delt med Deere & Company i USA (Illinois).

7       Hvor lenge beholder dere opplysningene mine?

Vi overfører data så lenge abonnementsperioden til din JDLink ™ Organisasjon varer og lagringsperioden for disse dataene er spesifisert i MyJohnDeere ™ Personvernerklæring. Vi beholder transaksjonsdataene så lenge det er nødvendig for å utføre de formålene som er beskrevet i denne erklæringen og for å beskytte oss mot rettslige krav, eller for å administrere vår virksomhet.

8       Hvordan verner dere opplysningene mine?

Vi har gjennomført og vil opprettholde standarder og prosedyrer som er utformet for å hindre misbruk av informasjon fra kontoen din: