1     Milyen adatokat gyűjtünk?

2     Milyen célokra, és milyen jogalapon használjuk adatait?

3     Kivel osztjuk meg ezen adatokat?

4     Hova továbbítjuk adatait?

5     Milyen jogai vannak adataival kapcsolatban?

6     Melyik John Deere entitás az én adatkezelőm?

7     Meddig őrzik meg adataimat?

8     Hogyan védik meg adataimat?

John Deere - JDLink™ Adatvédelmi Tájékoztató
(“#ISG-5”)

Területi Hatály: Az Európai Unió, az EUn kívüli az Európai Gazdasági Térséghez (EGT) tartozó országok, Svájc, Független Államok Közössége (FÁK), kivéve Oroszország.

Hatálybalépés dátuma: 2020-02-01

Nyelve: Hungarian / Magyar


Ezen szabályzat tartalmazza azt, hogy a John Deere és leányvállalatai hogyan kezelik és használják az Ön adatait. A John Deere” kifejezés, valamint a „ mi ” névmás és annak ragozott formái a John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, Németország jelölésére szolgál.

Ki szeretnénk hangsúlyozni, hogy magánéletének és személyes adatainak védelmét nagyon komolyan vesszük, és adatait a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeljük. Az alábbiakban részletesebben el szeretnénk magyarázni, milyen személyes adatokat gyűjtünk és kezelünk a JDLink™ Szolgáltatásokkal kapcsolatban, és hogyan használjuk ezeket.

1       Milyen adatokat gyűjtünk?

Amikor kapcsolatba lép velünk és termékeinkkel a JDLink™ Szolgáltatások használata közben, adatokat gyűjtünk és kezelünk Önről.

Az előfizetési szinttől és a gép típusától függően az alábbi adatok lesznek tárolva és kezelve:

A JDLink™ Szolgáltatásokban kezelt funkciók és adatpontok részletes leírásáért kérjük tekintse meg a “MyJohnDeere™ Adatvédelmi Tájékoztató A Mellékletének (Funkcióleírás)” („#ISG-3”) MyMachine Connect TM fejezetét, melyet a isg-contracts.deere.com .

2       Milyen célokra, és milyen jogalapon használjuk adatait?

A személyes adatokat a következő célokból használjuk és kezeljük:

3       Kivel osztjuk meg ezen adatokat?

Adatait az alábbi személyekkel osztjuk meg:

Személyes adatait megoszthatjuk kormányzati hatóságokkal és/vagy bűnüldöző szervekkel, ha erre a fenti célokból szükség van, amennyiben ez jogszabály által előírt, vagy jogos érdekeink jogszerű védelme megkívánja a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

4       Hova továbbítjuk adatait?

Amikor az adatokat az EGT-n kívülre továbbítjuk megbízható beszállítóhoz egy olyan országba, amely vonatkozásban az EU Bizottság nem hozott megfelelőségi határozatot (ezen országok listája elérhető itt ), ezen információkat megfelelően védik vagy az EU Bizottság által jóváhagyott a GDPR 46. cikk (2) bekezdése szerinti általános szerződési feltételek amelyeket a John Deere az ilyen kapcsolatok létesítéséhez használ, vagy a megbízható beszállítók GDPR 42. cikkének megfelelő Adatvédelmi Pajzs (Privacy Shield) tanúsítványa, mely elérhető itt . A vonatkozó védelmi mechanizmus másolatát a John Deere az Adatalanyok Jogainak Érvényesítése Űrlapon keresztül leadott kérelemre tudja átadni, melyet a isg-contracts.deere.com oldalon talál. A John Deere leányvállalataihoz való továbbításokra megfelelő intézkedésekkel kerül sor, például kötelező erejű vállalati szabályokkal (BCRs), az Európai Bizottság által jóváhagyott Személyes Adatokat védő általános szerződési feltételekkel, egyéb jogszerű továbbítási mechanizmusokkal, vagy a szabályozástól jogilag megengedett módon való eltérés alapján.

5       Milyen jogai vannak adataival kapcsolatban?

Joga van kérni:

Ezen jogok korlátozva lehetnek – például, ahol bizonyítjuk, hogy jogszabályi kötelezettségünk adatainak kezelése. Bizonyos esetekben ez azt is jelentheti, hogy akkor is meg tudjuk őrizni adatait, ha visszavonja hozzájárulását.

Ha személyes adatokra azért van szükségünk, hogy megfeleljünk jogszabályi vagy szerződéses kötelezettségeinknek, akkor az ilyen adatok megadása kötelező: ha nem adja meg ezen adatait, nem tudjuk fenntartani, kezelni szerződéses kapcsolatunkat, vagy teljesíteni kötelezettségeinket. Minden más esetben a kért személyes adatok megadása nem kötelező.

Ha további információra van szüksége Adatalanyi Jogairól, kérjük, látogassa meg vállalati adatvédelmi közleményünket a isg-contracts.deere.com . weboldalon. Amennyiben személyes adataival kapcsolatos jogaival kíván élni, kérjük, használja az Adatalanyok Jogainak Érvényesítése Űrlapot, melyet a isg-contracts.deere.com oldalon talál.

Abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy nem sikerült minden kérdését megnyugtatóan megválaszolnunk, illetve kezelnünk, akkor jogában áll panaszt benyújtani egy felügyeleti hatósághoz, különösen a szokásos tartózkodási helye vagy munkahelye szerinti tagállam adatvédelmi hatóságához.

6       Melyik John Deere entitás az én adatkezelőm?

Az Ön adatainak adatkezelője a John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, Németország.

A fentiek mellett adatait megosztjuk a Deere & Company in the US (Illinois)-val.

7       Meddig őrzik meg adataimat?

Az adatokat az előfizetés időtartama alatt az Ön JDLink TM Szervezetének továbbítjuk, ezért ezen adatok megőrzési idejét a MyJohnDeere TM Adatvédelmi Tájékoztató határozza meg. A tranzakciós adatokat mindaddig megőrizzük, amíg az az ebben a tájékoztatóban felsorolt célok eléréséhez, illetve, a vállalati tevékenységének adminisztrációja céljából, vagy annak érdekében szükséges, hogy a John Deere védje magát jogi igényekkel szemben.

8       Hogyan védik meg adataimat?

Olyan szabványokat és eljárásokat vezettünk be és tartunk fenn, melyek célja, hogy megelőzzék a fiókjában lévő adatokkal való visszaélést: