1     Koje podatke prikupljamo?

2     U koje svrhe i na kojoj pravnoj osnovi koristimo Vaše podatke?

3     S kim ćemo dijeliti ove podatke?

4     Kamo ćemo poslati Vaše podatke?

5     Koja prava imate u vezi sa svojim podacima?

6     Koja je John Deereova pravna osoba moj voditelj obrade podataka?

7     Koliko dugo ćete čuvati moje podatke?

8     Kako štitite moje podatke?

John Deere - JDLink™-ova Obavijest o zaštiti privatnosti
(“#ISG-5”)

Teritorijalno područje primjene: Europska unija, zemlje izvan EU-a u Europskom gospodarskom prostoru (EGP), Švicarska, Zajednica neovisnih država (ZND), osim Rusije.

Datum objave: 1.2.2020.

Jezik: Croatian / Hrvatski


Ova pravila opisuju kako John Deere i njegova povezana društva obrađuju i koriste Vaše podatke. Upućivanja u ovim pravilima na John Deere, mi ili nas znači John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, Njemačka.

Željeli bismo naglasiti da vrlo ozbiljno shvaćamo zaštitu Vaše privatnosti i Vaših osobnih podataka te da obrađujemo Vaše podatke u skladu s važećim zakonima i propisima o zaštiti podatka. Niže bismo Vam detaljnije željeli objasniti koje osobne podatke prikupljamo i obrađujemo u vezi s Uslugom JDLink™ te kako koristimo ove podatke.

1       Koje podatke prikupljamo?

Prikupljamo i obrađujemo podatke o Vama kada stupite u interakciju s nama i našim proizvodima, prilikom korištenja Usluge JDLink™-a.

Ovisno o razini pretplate i vrsti stroja, sljedeće informacije će se pohranjivati i obrađivati:

Za detaljni opis značajki i točaka podataka koji se obrađuju u Usluzi JDLink™-a, molimo pogledajte „MyJohnDeere™-ovu Obavijesti o zaštiti privatnosti“, Prilog A (Opis značajki) (“#ISG-3”) u odjeljku „MyMachineConnect“ koji možete pronaći na isg-contracts.deere.com .

2       U koje svrhe i na kojoj pravnoj osnovi koristimo Vaše podatke?

Koristimo i obrađujemo ove osobne podatke u sljedeće svrhe:

3       S kim ćemo dijeliti ove podatke?

Dijelimo Vaše informacije sa sljedećim primateljima:

Osobni podaci mogu se dijeliti s državnim tijelima i/ili službenicima za izvršavanje zakonodavstva ako je potrebno u gornje svrhe, ako tako nalaže zakon ili ako je potrebno radi pravne zaštite naših legitimnih interesa u skladu s važećim zakonima i propisima.

4       Kamo ćemo poslati Vaše podatke ?

Ako se informacije prenose izvan EGP-a te ako se prenose John Deereovom pouzdanom dobavljaču u državi na koju se ne primjenjuje odluka Europske komisije o primjerenosti (popis takvih država dostupan je ovdje ), podaci su primjereno zaštićeni ili John Deereovom uporabom standardnih ugovornih klauzula koje je odobrila Europska komisija u skladu s člankom 46. stavkom 2. Opće uredbe o zaštiti podataka prilikom uspostave takvog odnosa, ili oslanjajući se na certifikaciju u sklopu Sustava zaštite privatnosti pouzdanih dobavljača u skladu s člankom 42. Opće uredbe o zaštiti podataka koji je dostupan ovdje . Preslika relevantnih mehanizama zaštite može Vam se pružiti na zahtjev putem John Deereovog Obrasca zahtjeva za prava ispitanika koji se može pronaći na isg-contracts.deere.com . Prijenosi John Deereovim povezanim društvima odvijat će se uporabom primjerenih mjera kao što su obvezujuća korporativna pravila (BCR), standardne ugovorne klauzule koje je usvojila Europska komisija radi zaštite Osobnih podataka, drugi valjani mehanizam(i) prijenosa ili na temelju dopuštenih zakonskih odstupanja.

5       Koja prava imate u vezi sa svojim podacima?

Imate pravo od nas zatražiti:

Ova prava mogu biti ograničena u određenim situacijama – primjerice, ako možemo dokazati da imamo pravnu obvezu obrade Vaših podataka. U nekim okolnostima, ovo može značiti da smo u mogućnosti zadržati podatke čak i ako povučete svoju privolu.

Ako su nam osobni podaci potrebni da bismo poštovali zakonske ili ugovorne obveze, tada je pružanje takvih podataka obvezno: ako se takvi podaci ne pruže, tada nećemo biti u mogućnosti upravljati našim ugovornim odnosom ili ispuniti obveze koje imamo. U svim drugim slučajevima, pružanje zatraženih osobnih podataka je opcionalno.

Ako želite primati daljnje informacije o svojim Pravima ispitanika, molimo pogledajte izjavu o zaštiti privatnosti našeg društva na isg-contracts.deere.com . Ako želite ostvariti svoja prava u pogledu svojih osobnih podataka, molimo koristite Obrazac zahtjeva za prava ispitanika koji se može pronaći na isg-contracts.deere.com .

U slučaju da imate nerazriješenih nejasnoća, također imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu, osobito tijelu za zaštitu podataka u državi članici u kojoj imate uobičajeno boravište ili u kojoj je Vaše radno mjesto.

6       Koja je John Deereova pravna osoba moj voditelj obrade podataka?

Voditelj obrade podataka za Vaše podatke je John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, Njemačka.

Osim gore navedenog, Vaši se podaci dijele s Deere & Companyjom u SAD-u (Illinois).

7       Koliko dugo ćete čuvati moje podatke?

Podatke prenosimo za vrijeme trajanja razdoblja pretplate na vašu JDLink™ Organizaciju, a razdoblje zadržavanja ovih podataka određeno je u Obavijesti o zaštiti privatnosti. Podatke o transakcijama  zadržavamo onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje svrha navedenih u ovoj obavijesti i kako bi se zaštitili od pravnih zahtjeva ili kako bi upravljali svojim poslovanjem.

8       Kako štitite moje podatke?

Proveli smo te ćemo održavati standarde i postupke osmišljene za sprječavanje zlouporabe informacija na Vašem računu: