1     Mitä tietoja keräämme?

2     Mihin tarkoituksiin ja minkä oikeusperusteen nojalla tietojasi käytetään?

3     Kenelle nämä tiedot jaetaan?

4     Mihin lähetämme tietosi?

5     Mitä tietojasi koskevia oikeuksia sinulla on?

6     Mikä John Deeren yksikkö on tietojesi rekisterinpitäjä?

7     Kuinka kauan tietojasi säilytetään?

8     Miten tiedot suojataan?

John Deere - JDLink™ -tietosuojaseloste
(“#ISG-5”)

Alueet, jotka sopimus kattaa: Euroopan unioni, EU:iin kuulumattomat maat Euroopan talousalueella (ETA), Sveitsi, Itsenäisten valtioiden yhteisö (IVY) poislukien Venäjä.

Julkaisupäivämäärä: 1.2.2020

Kieli: Finnish / Suomi


Tässä selosteessa kuvataan, miten John Deere ja sen sidosyhtiöt käsittelevät ja käyttävät tietojasi. Tässä selosteessa John Deere ja sana me eri muodoissaan viittaavat seuraavaan yritykseen: John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, Saksa.

Haluamme korostaa, että suhtaudumme yksityisyyteesi ja henkilötietojesi suojaamiseen erittäin vakavasti ja että käsittelemme henkilötietojasi sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaan. Seuraavassa kerrotaan tarkemmin, mitä tietoja keräämme ja käsittelemme JDLink™-palvelun yhteydessä ja miten käsittelemme näitä tietoja.

1       Mitä tietoja keräämme?

Keräämme ja käsittelemme sinua koskevia tietoja, kun olet yhteydessä meihin tai tuotteisiimme JDLink™-palvelua käyttäessäsi.

Tilaamastasi palvelutasosta ja koneen tyypistä riippuen tallennamme ja käsittelemme seuraavia tietoja:

Tarkempi kuvaus JDLink™-palvelussa käsiteltävistä ominaisuuksista ja tietopisteistä löytyy MyJohnDeere™-palvelun tietosuojaselosteen Liitteen A (ominaisuuksien kuvaus) (“#ISG-3”) kohdasta MyMachineConnect™. Seloste löytyy osoitteesta isg-contracts.deere.com .

2       Mihin tarkoituksiin ja minkä oikeusperusteen nojalla tietojasi käytetään?

Käytämme ja käsittelemme näitä henkilötietoja seuraavissa tarkoituksissa:

3       Kenelle nämä tiedot jaetaan?

Jaamme tietosi seuraaville vastaanottajille:

Henkilötietoja voidaan jakaa valtion virkamiehille ja/tai lainvalvontaviranomaisille, jos se on välttämätöntä edellä kuvattuja tarkoituksia varten, jos laki edellyttää sitä tai jos oikeutettujen etujemme lainmukainen suojaaminen edellyttää sitä sovellettavan lainsäädännön puitteissa.

4       Mihin lähetämme tietosi?

Jos tiedot siirretään ETA-maiden ulkopuolelle ja jos ne siirretään luotetulle toimittajalle, joka sijaitsee maassa, jonka tietosuojan tasoa ei Euroopan komission päätöksellä ole todettu riittäväksi (lista riittävän tietosuojan takaavista maista löytyy täältä ), John Deere suojaa tiedot riittävällä tavalla joko käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita yleisen tietosuoja-asetuksen 46 (2) artiklan mukaisesti muodostaessaan tällaisen suhteen tai perustuen luotetun toimittajan yleisen tietosuoja-asetuksen 42 artiklan mukaiseen Privacy Shield ‑sertifikaattiin, joka on nähtävillä täältä . Pyynnöstäsi voimme toimittaa kopion asianmukaisesta suojamekanismista. Pyynnön voi tehdä John Deeren Data Subject Rights Request Form (Rekisteröityjen oikeuksia koskevat pyynnöt) ‑lomakkeella, joka on osoitteessa isg-contracts.deere.com . Siirrot John Deere -sidosyhtiöihin toteutetaan käyttämällä asianmukaisia toimenpiteitä, kuten konsernin sisäisiä tietosuojasääntöjä (BCR), Euroopan komission luomia mallisopimuslausekkeita henkilötietojen suojaamiseksi, muita päteviä siirtomenetelmiä, tai sallittujen lakisääteisten poikkeusten perusteella.

5       Mitä tietojasi koskevia oikeuksia sinulla on?

Sinulla on oikeus pyytää meiltä seuraavia asioita:

Tietyissä tilanteissa näitä oikeuksia voidaan rajoittaa – esimerkiksi silloin, kun voimme näyttää, että meidän on lain mukaan käsiteltävä henkilötietojasi. Joissain tapauksissa tämä voi tarkoittaa sitä, että voimme säilyttää tietosi, vaikka peruisit suostumuksesi.

Jos lakisääteisten tai sopimukseen perustuvien velvollisuuksiemme noudattaminen edellyttää henkilötietojasi, tietojen antaminen on pakollista; jos et anna näitä tietoja, emme pysty hallinnoimaan sopimussuhdettamme tai täyttämään velvoitteitamme. Kaikissa muissa tapauksissa pyydettyjen henkilötietojen toimittaminen on vapaaehtoista.

Jos haluat saada lisätietoa rekisteröityjen oikeuksista, lue konsernitason tietosuojaselosteemme osoitteessa isg-contracts.deere.com . Jos haluat käyttää henkilötietoja koskevia oikeuksiasi, käytä John Deeren Data Subject Rights Request Form (Rekisteröityjen oikeuksia koskevat pyynnöt) ‑lomaketta, joka löytyy osoitteesta isg-contracts.deere.com .

Jos huolenaiheesi ei selviä, voit myös tehdä valituksen valvontaviranomaiselle, erityisesti tietosuojaviranomaiselle siinä jäsenvaltiossa, jossa asut tai työskentelet.

6       Mikä John Deeren yksikkö on tietojesi rekisterinpitäjä?

Tietojesi rekisterinpitäjä on John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, Saksa.

Edellä mainitun lisäksi tietosi jaetaan Yhdysvalloissa (Illinoisin osavaltiossa) sijaitsevalle Deere & Companylle).

7       Kuinka kauan tietojasi säilytetään?

Siirrämme tietoja JDLink™-organisaatiosi tilauskauden ajan, ja näiden tietojen säilytysaika on ilmoitettu MyJohnDeere™-tietosuojaselosteessa. Säilytämme transaktiotietoja niin kauan kun niin kauan kuin se on tarpeen tässä selosteessa määritettyjen tarkoitusten toteuttamiseksi ja puolustaaksemme itseämme oikeudellisia vaateita vastaan tai liiketoimintamme hallinnointia varten.

8       Miten tiedot suojataan?

Olemme suunnitelleet standardit ja menettelytavat, joilla tilisi tietojen väärinkäyttö estetään, ja pidämme näitä standardeja ja menettelytapoja ajan tasalla.