1     Hvilke oplysninger indsamler vi?

2     Til hvilke formål og med hvilket retsgrundlag anvender vi dine oplysninger?

3     Hvem deler vi disse oplysninger med?

4     Hvor sender vi dine oplysninger hen?

5     Hvilke rettigheder har du i relation til dine oplysninger?

6     Hvilken John Deere-enhed er dataansvarlig for mine personoplysninger?

7     Hvor længe opbevarer I mine oplysninger?

8     Hvordan beskytter I mine oplysninger?

John Deere - JDLink™ Persondatapolitik
(“#ISG-5”)

Anvendelsesområde: Den Europæiske Union, tredjelande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), Schweitz, Fællesskabet for Uafhængige Stater (SNG), med undtagelse af Rusland.

Udgivelsesdato: 01-02-2020

Sprog: Danish / Dansk


Denne politik beskriver, hvordan John Deere og dets koncernselskaber behandler og anvender dine oplysninger. Henvisninger i denne politik til John Deere, vi eller os betyder John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, Tyskland.

Vi tager beskyttelsen af dit privatliv og dine personoplysninger meget alvorligt, og behandler dine oplysninger i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove. I denne persondatapolitik forklarer vi, hvilke personoplysninger vi indsamler og behandler i forbindelse med JDLink™ Service og hvordan vi anvender disse oplysninger.

1       Hvilke oplysninger indsamler vi?

Vi indsamler og behandler oplysninger om dig, når du interagerer med os og vores produkter, når du anvender JDLink™ Serviceydelserne.

Afhængigt af abonnementsniveau og maskintype, opbevares og behandles følgende oplysninger:

For en nærmere beskrivelse af de funktioner og datapunkter, der behandles i JDLink™ Serviceydelserne henvises til “MyJohnDeere™ Persondatapolitik, Bilag A (Feature Description)" ("#ISG-3") i afsnittet “MyMachineConnect™” som kan tilgås på isg-contracts.deere.com .

2       Til hvilke formål og med hvilket retsgrundlag anvender vi dine oplysninger?

Vi anvender og behandler disse personoplysninger til følgende formål:

3       Hvem deler vi disse oplysninger med?

Vi deler dine oplysninger med følgende modtagere:

Personoplysninger kan deles med statslige og/eller retshåndhævende myndigheder, hvis det er påkrævet til ovennævnte formål, hvis det kræves ved lov eller hvis det er påkrævet til retlig beskyttelse af vores legitime interesser i overensstemmelse med gældende love.

4       Hvor sender vi dine oplysninger hen?

Når oplysninger overføres til lande uden for EØS og når dette er til en betroet leverandør i et land, der ikke er underlagt en afgørelse om tilstrækkelighed truffet af Europa-Kommissionen (en liste over disse lande kan findes her ), er de fornødne garantier for et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau sikret ved John Deeres brug af Europa-Kommissionens godkendte standardkontraktbestemmelser i henhold til artikel 46, stk. 2 i Databeskyttelsesforordningen, når samarbejde oprettes, eller baseret på betroende leverandørers EU-U.S. Privacy Shield certificering i henhold til artikel 42 i Databeskyttelsesforordningen, som kan tilgås her . Du kan få en kopi af de relevante beskyttelsesmekanismer efter anmodning ved brug af John Deeres anmodningsformular om de registreredes rettigheder, som findes på isg-contracts.deere.com . Overførsler til selskaber i John Deere koncernen sikres ved brug af bindende virksomhedsregler (BCR), standardkontraktbestemmelser godkendt af Europa-Kommissionen til beskyttelse af personoplysninger, andre gyldige overførselsmekanismer eller på baggrund af lovbestemte undtagelser.

5       Hvilke rettigheder har du i relation til dine oplysninger?

Du har ret til at bede os:

Disse rettigheder kan begrænses i nogle situationer - f.eks. hvor vi kan påvise, at vi har et retskrav på at behandle dine oplysninger. I nogle tilfælde kan dette betyde, at vi forsat kan opbevare dine oplysninger, selv om du tilbagetrækker dit samtykke.

Hvor vi har brug for personoplysninger til at opfylde retlige eller kontraktmæssige forpligtelser, er det obligatorisk at give disse oplysninger. Hvis sådanne oplysninger ikke gives, er vi ikke i stand til at administrere vores kontraktforhold eller opfylde forpligtelser, der er pålagt os.  I alle andre tilfælde er det valgfrit at give de personoplysninger, der anmodes om.

Hvis du ønsker at modtage yderligere information om dine rettigheder, kan du gå ind og læse vores virksomheds privatlivserklæring på isg-contracts.deere.com . Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, bedes du anvende anmodningsformularen vedrørende registreredes rettigheder, som findes på isg-contracts.deere.com .

Hvis du mener vi behandler dine oplysninger i strid med reglerne, har du også ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, navnlig databeskyttelsesmyndigheden i den medlemsstat, hvor du har dit sædvanlige opholdssted eller din arbejdsplads.

6       Hvilken John Deere-enhed er dataansvarlig for mine personoplysninger?

Den dataansvarlige for dine oplysninger er John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67657 Kaiserslautern, Tyskland.

Herudover deles dine oplysninger med Deere & Company i USA (Illinois).

7       Hvor længe opbevarer I mine oplysninger?

Vi overfører oplysninger gennem hele abonnementsperioden til din JDLink™ Organisation, og opbevarer oplysningerne i den periode, der er angivet i MyJohnDeere™ Persondatapolitikken. Vi opbevarer transaktionsoplysninger så længe, det er nødvendigt for at udføre formålene med denne politik og til at beskytte os selv mod retskrav eller for at administrere vores virksomhed.

8       Hvordan beskytter I mine oplysninger?

Vi har gennemført og vil opretholde standarder og procedurer designet til at forhindre misbrug af oplysninger på din konto: