1     Сторони Договору

2     Предмет договору

2.1      Телематичні Послуги

2.2      Доступ до Телематичних Послуг

2.3      Активація Телематичних послуг

2.4      SIM-карта

2.5      Використання Телематичних Послуг через зловживання чи шахрайство

3     Обладнання і програмне забезпечення

3.1      Обладнання

3.2      Програмне забезпечення

4     Нові послуги

5     Збір даних

5.1      Збір даних для активації терміналу

5.2      Збір даних для надання телематичних послуг

5.3      Доступ до даних та їх використання

5.4      Запис даних дзвінків

5.5      Використання даних компанією John Deere

5.6      Конфіденційність даних та відповідність

6     Строк дії та припинення дії договору

6.1      Строк дії договору

6.2      Припинення дії договору

6.3      Передача Терміналу

7     Обмеження відповідальності

8     Інші положення

8.1      Переуступка договору– Афілійовані і пов’язані компанії

8.2      Застосоване право і юрисдикція

8.3      Застереження про автономність положень; застереження про відмову від прав

8.4      Повідомлення

8.5      Форс-мажор

8.6      Імпортні та експортні обмеження

8.7      Повнота Договору

Правила та умови підписки John Deere - JDLink™
(“#ISG-4”)

Покрита територія: Європейський Союз, країни, що не є членами ЄС, але входять до Європейської Економічної Зони (ЄЕЗ), Швейцарія, Співдружність Незалежних Держав (СНД)

Дата релізу: 2020-02-01

Мова: Ukrainian / українська


Ці правила та умови регулюють використання підписки John Deere JDLink ™ і будуть укладені між Клієнтом та компанією John Deere .

Компанія John Deere розробила і надає різні системи телематики під назвою JDLink™. Ці системи складаються з телематичного обладнання, програмного забезпечення та телематичних послуг (" Системи ") і надаються компанією – через авторизованих дилерів або через інших осіб (" Дилери ").

1       Сторони Договору

Цей договір укладений між компанією John Deere GmbH & Co. KG, що представлена компанією Intelligent Solutions Group (ISG), Straßburger Allee 3, 67659 Kaiserslautern (" John Deer e ") і Клієнтом.

2       Предмет договору

2.1       Телематичні Послуги

Телематичні послуги (" Телематичні Послуги ") вимагають терміналу (дивіться пункт 3.1 "Обладнання"), яке передає машинні та агрономічні дані з вашої машини до хмарного серверного рішення на якому зберігаються та обробляються ваші  дані, включаючи інтерфейс користувача з метою доступу та візуалізації ваших даних. Для детального опису характеристик та даних, що обробляються при наданні послуг JDLink™, будь ласка дивіться "Політику конфіденційності JDLink™ ("#ISG-5")" та "Політику конфіденційності MyJohnDeere™, Додаток А (Опис характеристик)" ("ISG-3") в розділі “MyMachine Connect”, який можна знайти за посиланням на isg-contracts.deere.com .

Залежно від рівня підписки Телематичні Послуги можуть також включати послуги з підтримки експлуатації, такі як RDA (Remote Display Access – Віддалений доступ до дисплею) і для управління даними, таких як WDT (Wireless Data Transfer – Бездротова передача даних), і сервіси, які дозволяють Дилеру John Deere отримувати діагностичну інформацію, здійснювати віддалене обслуговування і віддалено оновлювати програмне забезпечення для різних компонентів машин через спеціалізовані додатки, такі як SAR (Service ADVISOR ™ Remote). Для детального опису згаданих додаткових послуг дивіться “Політику конфіденційності MyJohnDeere™, Додаток А (Опис характеристик)“ (“#ISG-3”) в розділі “MyMachine Connect“, який можна знайти за посиланням isg-contracts.deere.com .

Телематичні послуги будуть надаватися через одного або декількох провайдерів бездротового зв’язку, належним чином уповноважених John Deere (кожен з яких, “ Основний провайдер бездротового зв’язку ”). Клієнт буде використовувати Продукти лише в країні, яка визначена як країна, в якій надаються Послуги JDLink™ компанією John Deere, будь ласка перейдіть за посиланням jdlink.deere.com Телематичні Послуги включають в себе тільки ті Телематичні Послуги, які зазначені в цьому договорі, і з їх числа прямо виключаються будь-які послуги, які можуть пропонуватися будь-яким Основним провайдером бездротового зв’язку, за виключенням тих, яких компанія John Deere використовує для надання Телематичних Послуг відповідно до цього договору. Діапазон прийому і потужність сигналу можуть варіюватися залежно від місця розташування і обумовлюються діапазоном прийому і потужністю сигналу місцевого провайдера. John Deere не гарантує та не бере на себе жодної відповідальності щодо відповідної зони покриття, діапазон прийому або потужності сигналу. Послуга може бути надана в інших європейських країнах через роумінгові служби місцевих провайдерів.

Під час періоду підписки, термінал з високою періодичністю передає визначені дані від машини Клієнта до хмарних серверів. Після закінчення підписки всі дані, отримані під час підписки, залишатимуться доступними для Замовника, але нові дані не будуть передаватись.

Клієнт цим погоджується, що дані обробляються для виконання описаних Телематичних Послуг, як визначено в "Політиці конфіденційності JDLink™ ("#ISG-5")", яке можна знайти перейшовши за посиланням isg-contracts.deere.com .

2.2       Доступ до Телематичних Послуг

Клієнт буде мати доступ до інтерфейсу користувача, доступних за адресою: jdlink.deere.com (“ Телематичний веб-інтерфейс ”), веб-сайт, який адмініструється компанією John Deere. Для доступу до Телематичного веб-інтерфейсу Користувач повинен створити ім'я користувача MyJohnDeere™ з рівнем доступу адміністратора та організацію користувача Операційного Центру або призначити існуючу організацію. Кожен телематичний міжмережевий інтерфейс (" Термінал ") зв’язаний з однією конкретною організацією як визначено в Договорі про підписку JDLink™ ("#ISG-10"), Якщо Клієнт бажає зв’язати Термінал з іншою організацією, Клієнт змушений буде перенести Термінал, що призведе до автоматичного завершення підписки. Новий Договір про підписку JDLink™ повинен бути підписаний для запиту нової активації. Клієнт може ознайомитись з розділом “Допомога” в Операційному Центрі або ж зв’язатися з Дилером або компанією John Deere для подальшої допомоги з передачею Терміналу.

2.3       Активація Телематичних послуг

Якщо Клієнт бажає активувати Термінал на своїй власній машині, він повинен підписати обов’язковий Договір про підписку ("#ISG-10") приймаючи ці правила та умови. Незалежно від кількості Терміналів включених в яку-небудь конкретну форму ("#ISG-10"), кожен Термінал має свою особисту підписку, що регламентується цими Правилами та Умовами.

В Договорі про підпису Клієнт повинен вказати організацію Операційного Центру MyJohnDeere™ до якої присвоєно Термінал. Підписаний Договір про підписку ("#ISG-10") потрібно надіслати компанії John Deere через вашого Дилера. Після отримання та підтвердження підписаного Клієнтом Договору про підписку ("#ISG-10"), Термінал буде активований компанією John Deere. Компанія John Deere зберігає своє право відмовити в запиті на активацію у випадку експортних або технічних обмежень.

Під час Активації почнуть надаватися Телематичні Послуги для активованого Терміналу і продовжуватимуть надаватися до кінця Періоду підписки. Після закінчення Періоду підписки надання Телематичних Послуг, що регулюються цим Договором, припиняється і не поновлюється автоматично. Якщо Клієнт вирішить поновити Підписку, він повинен підписати новий Договір про підписку. З метою забезпечення надання безперебійних послуг таке поновлення потрібно запрошувати до закінчення дати завершення старої підписки.

2.4       SIM-карта

Термінал може включати знімну карту модуля ідентифікації абонента (“ SIM карта ”). SIM-карта може використовуватися виключно для Телематичних Послуг зв’язку і передачі даних і тільки через активований термінал, який може бути придбаний тільки в уповноваженого дилера компанії John Deere або вже встановлений на машинах компанії John Deere. Клієнт не набуває права власності на SIM-карту. Всі права, включно з наданням прав на використання програмного забезпечення, встановленого на SIM-картах, залишаються у компанії John Deere. У разі переривання обслуговування, компанія John Deere має право замінити або змінити SIM-карти. Якщо Клієнт використовує SIM-карту для будь-яких інших цілей, ніж використання Телематичних Послуг, компанія John Deere залишає за собою право деактивувати SIM-карту і виставити рахунок Клієнту за відшкодування будь-яких додаткових витрат, понесених компанією John Deere. Клієнт повинен негайно інформувати компанію John Deere у випадку, якщо частина Обладнання втрачена або вкрадена, або вийшла зі строю у зв’язку з пошкодженням або неправильним використанням. Клієнту не дозволяється передавати SIM-карту, надану йому компанією John Deere, третім особам без попереднього прямого дозволу компанії John Deere.

2.5       Використання Телематичних Послуг через зловживання чи шахрайство

Компанія John Deere може обмежити або скасувати на свій розсуд надання Телематичних Послуг Клієнту за цим Договором, якщо є обґрунтовані підозри у Зловживанні або Шахрайстві. Клієнт не буде використовувати Телематичні Послуги через зловживання або шахрайство і зобов’язується (а) не займатися ніяким Зловживанням або Шахрайством для використання Телематичних Послуг, не брати участь в таких діях або не допускати їх, (b) негайно повідомляти Дилера (або компанії John Deere, якщо Клієнт є Дилером) про будь-яке таке Зловживання або Шахрайство, про які Клієнт дізнається, і (c) співпрацювати в будь-якому розслідуванні або кримінальному процесі у зв’язку з будь-яким Зловживанням або Шахрайством, ініційованими компанією John Deere, юридичними представниками компанії John Deere або будь-яким Основним провайдером бездротового зв’язку. Клієнт несе одноосібну відповідальність за платежі, витрати або збитки, що виникли в результаті Зловживання або Шахрайства. “Зловживання або Шахрайство” при використанні Телематичних Послуг включає, але не обмежується:

 1. Доступ, внесення змін або втручання в повідомлення і/або інформацію про іншого Клієнта компанії John Deere, будь-якого Дилера або будь-якого Основного провайдера бездротового зв'язку або спроба або допомога іншій фізичній або юридичній особі здійснити або намагатися здійснити будь-що з перерахованого вище;
 2. Зміна конфігурацій, злом або несанкціоноване підключення до будь-якої мережі Основного провайдера бездротового зв’язку;
 3. Завантаження будь-яких підсилювачів, інтенсифікаторів, повторювачів або інших пристроїв, які змінюють радіосигнали або частоти, на яких надаються Телематичні Послуги або використання Обладнання, таким чином що порушує чинне законодавство або акти державного регулювання;
 4. Використання Телематичних Послуг для необґрунтовано втручання у порядок користування послугою одним або декількома іншими клієнтами або кінцевими користувачами або необґрунтовано втручатися в спроможність компанії John Deere або будь-якого Основного провайдера бездротового зв’язку надавати послугу;
 5. Використання Телематичних Послуг для передачі непристойної, порнографічної, дискредитуючої інформації або інформації, що розбещує, або незаконної інформації або захищеного авторським правом контенту, який не є власністю Клієнта;
 6. Використання Телематичних Послуг без дозволу на викраденому або загубленому пристрої;
 7. Несанкціонований доступ до Телематичних Послуг компанії John Deere - або послуг будь-якого Основного провайдера бездротового зв’язку;
 8. Використання обслуговування для надання послуг IP-телефонії або тетерингу або несанкціоноване підключення до обслуговування для надання телематичних послуг, інших, ніж Телематичні Послуги компанії John Deere;
 9. Використання будь-яких шахрайських схем, повідомлення завідомо неправдивих відомостей або використання обманних кредитних схем з наміром уникнути оплати Телематичних Послуг, повністю або частково;
 10. Несанкціонована модифікація Обладнання системи, Терміналу, налаштувань Обладнання системи або Системного програмного забезпечення;
 11. Доручення встановити Комп’ютерне обладнання системи третій фізичній або юридичній особою, крім Дилера або інший сертифікованого компанією John Deere інсталятора Обладнання системи, кваліфікація якого підтверджена компанією John Deere;
 12. Несанкціонований доступ, використання, зміна або знищення системних файлів даних, програм, процедур або інформації, пов’язаної з Клієнтом або будь-яким іншим клієнтом компанії John Deere;
 13. Використання з метою відтворення алгоритму або клонування Системи або будь-які спроби створити копію або аналогічне обслуговування за допомогою використання або доступу до Телематичних Послуг;
 14. Використання для будь-якої незаконної або шахрайської цілі;
 15. Відстеження місцезнаходження, чи продуктивності та поведінки будь-якої фізичної особи без попереднього отримання всіх необхідних дозволів від такої особи відповідно до застосованого права та правил;
 16. Надавати можливість використання або дозволяти використання послуг особам, які знаходяться або пов’язані з країнами, по відношенню до яких діє ембарго, або з країнами, де обслуговування не допускається. У випадку однієї або кількох спроб такого зловживання або шахрайства, компанія John Deere - ISG матиме право негайно перервати Телематичну послугу і розірвати договір на обслуговування. У цьому випадку Клієнту не будуть перераховані кошти чи відшкодовані будь-які витрати у зв’язку з перериванням обслуговування в результаті будь-якого обмеження або скасування обслуговування відповідно до цього Розділу або будь-які попередні виплати за Телематичні Послуги протягом періоду такого обмеження або після такого скасування.

3       Обладнання і програмне забезпечення

3.1       Обладнання

У цьому Договорі Термінали разом з приналежностями, такими як кабелі, кабельні джгути і антени, називаються " Обладнання системи ". Якщо Обладнання системи на купленій Клієнтом машині John Deere не було попередньо встановлено, його необхідно придбати в уповноваженого Дилера і встановити окремо. На використання Обладнання системи Клієнтом поширюються всі умови цього Договору, а також всі інші умови, погоджені з Клієнтом при покупці Обладнання системи.

3.2       Програмне забезпечення

Сервісне програмне забезпечення, модемне та інше програмне забезпечення та/або прошивка (" Системне програмне забезпечення ") записані на Обладнанні системи. Системне програмне забезпечення містить власницький код компанії John Deere або третіх осіб, який передається за ліцензією відповідно до умов цього розділу, і може включати в себе код третіх осіб, який передається окремо за ліцензією, як зазначено в будь-якій документації, що додається до Обладнання системи. Компанія John Deere надає Клієнту невиключну, відкличну ліцензію на використання Системного програмного забезпечення виключно (i) разом із використанням Системи і (ii) із Обладнанням системи. Компанія John Deere в подальшому надає Клієнту право передавати ліцензії на використання Системного програмного забезпечення, яке не поширюється на обслуговування, протягом строку експлуатації Обладнання системи разом із передачею права власності на Обладнання системи. Клієнт погоджується з тим, що протягом терміну дії цього Договору компанія John Deere може оновлювати Системне програмне забезпечення на будь-якому Обладнанні системи Клієнта так часто, як це вважатиме за доцільне компанія John Deere, яка не несе відповідальності за втрату даних через сервісне оновлення.

4       Нові послуги

Компанія John Deere може зробити доступним для Клієнта нові можливості для покращення існуючих телематичних послуг (“ Нові послуги “) Нові послуги можуть бути предметом додаткових умов або ж навіть вимагати окремого договору або згоди.

5       Збір даних

Всі зібрані на підставі цього договору дані збираються тільки для надання передбачених цим договором послуг.

5.1       Збір даних для активації терміналу

Компанія John Deere збирає та обробляє такі дані, як компанія, назва клієнта та адреса, серійний номер терміналу, ім’я користувача MyJohnDeere™, ID організації Операційного Центру та електронна адреса обслуговуючого дилера для виконання вашого запиту на активацію Договору про підписку JDLink™. Що стосується персональних даних, то деталі надаються в Політиці конфіденційності JDLink™ (“#ISG-5“).

5.2       Збір даних для надання телематичних послуг

Компанія John Deere буде розміщувати, керувати, та використовувати машинні дані та агрономічні дані відповідно до умов цього договору з метою надання Телематичних Послуг. Більше того в залежності від типу машин та рівня обслуговування, дані можуть включати операційні дані надані машинами клієнта.

5.3       Доступ до даних та їх використання

За загальним правилом всі Дилери компанії John Deere мають доступ до даних діагностики машини через додаток MyJohnDeere™ і Сервіс ADVISOR™ Remote до тих пір, поки Клієнт не обмежить його через MyJohnDeere™. Клієнт може в будь-який час, коли збираються дані, надати доступ дилерам компанії John Deere або її Партнеру або обмежити такий доступ через додаток MyJohnDeere™. В доповнення кожен Дилер John Deere може створювати автоматично затверджені партнерські зв’язки між Дилерами компанії John Deere та організаціями Клієнта надаючи доступ до машинних даних. Щоб закрити доступ дилера до Машинних Даних від машин у вашому обліковому записі ви повинні зробити наступне:

5.4       Запис даних дзвінків

Крім того, Основні провайдери бездротового зв’язку  можуть створювати записи даних про виклики (" CDRs ") для виставлення рахунків і можуть зберігати CDRs більш ніж на дев’яносто (90) днів відповідно до чинного законодавства. Останнє місцезнаходження кожного Терміналу буде збережене на Терміналі.

5.5       Використання даних компанією John Deere

Компанія John Deere має право на доступ до даних для надання передбачених договором телематичних послуг. Клієнт погоджується з тим, що компанія John Deere може здійснювати доступ до даних і використовувати їх в узагальненому вигляді для статистичних цілей, а також для удосконалення та покращення обслуговування за цим Договором, розробки додаткових та нових продуктів та послуг компанії John Deere та/або ідентифікації нових типів використання обладнання.

5.6       Конфіденційність даних та відповідність

Компанія John Deere буде обробляти всі дані та надавати основні телематичні послуги відповідно до чинного законодавства та положень, наприклад Загальний регламент захисту даних (“ GDPR ”). Деталі надаються в Політиці конфіденційності JDLink™ (“#ISG-5”). Якщо машина Клієнта використовується третіми сторонами від імені Клієнта, Клієнт зобов’язаний забезпечити дотримання усього законодавства та положень (наприклад, “GDPR”, трудового законодавства) та відповідна інформація про конфіденційність надається користувачу або задекларовано належну згоду.

Якщо Клієнт передає своє право володіння до терміналу, Клієнт зобов’язаний відмінити будь-яку підписку до передачі права власності. Підписку можна скасувати використовуючи опцію “Деактивувати” в StellarSupport ™.

6       Строк дії та припинення дії договору

6.1       Строк дії договору

Строк дії цього Договору (" Строк ") розпочинається з дня активації Терміналу компанією John Deere і продовжується на два роки, за виключенням випадків, коли Договір припиняється раніше, як вказано нижче. Цей Договір не може бути автоматично пролонговано. Після закінчення Періоду підписки надання Телематичних послуг, що регулюються цим Договором, припиняється, Клієнт може вирішити попросити компанію John Deere. про новий Договір про підписку Телематичних Послуг. Дані, зібрані JDLink ™ під час підписки, залишаються доступними для клієнта через MyJohnDeere ™ після закінчення підписки.

6.2       Припинення дії договору

Клієнт може припинити дію цього Договору в односторонньому порядку без попереднього повідомлення за допомогою опції “Деактивувати” в StellarSupport™. Після Клієнтського припинення дії цього Договору в односторонньому порядку, Клієнт не матиме права на повернення коштів сплачених ним за Послуги або Обладнання системи.

Компанія John Deere може розірвати цей Договір за умови письмового попереднього повідомлення за тридцять (30) днів. Положення законодавства щодо припинення дії договору у випадку негайного повідомлення залишаються без змін. Після припинення, термінал залишається неактивним в організації Клієнта.

6.3       Передача Терміналу

Передача Терміналу до іншої організації спричинить автоматичне припинення підписки.

7       Обмеження відповідальності

 1. Телематичні послуги за цим Договором надаються безкоштовно і надаються Клієнту за принципом "як є", "з помилками", "як доступно". Користування Клієнтом Телематичними Послугами відбувається на його власний розсуд та ризик. Компанія John Deere не надає жодних заяв чи обіцянок щодо якості, точності чи надійності Телематичних Послуг щодо доступності, часу роботи або змісту. Відповідно, компанія John Deere виключає усі умови, гарантії, запевнення чи інші умови, що можуть бути застосовані до Телематичних Послуг.
 2. Компанія John Deere як і її афілійовані компанії не нестимуть відповідальності перед Клієнтом (ні перед користувачами Клієнта чи будь-якими іншими особами чиї права походять із прав Клієнта) за будь-яку втрату чи шкоду, що виникла за договором, деліктом чи в порушення установлених законом обов’язків, які можуть виникнути стосовно використання Теламатичних Послуг, включаючи будь-які (і) випадкові або непрямі втрати чи збитки; (іі) втрата прибутку, продажів, бізнесу, доходу або використання; (ііі) призупинення бізнесу; (iv) втрата ділових можливостей, гудвілу чи репутації; або (v) втрата інформації чи даних. Відповідальність компанії John Deere за навмисно грубу або недбалу поведінку як і відповідальність компанії John Deere відповідно до законодавства про якість продукції залишається незмінною.
 3. Компанія John Deere не надає жодних заяв чи обіцянок стосовно будь-якої третьої сторони. Відповідно, компанія John Deere як і її афілійовані компанії не є відповідальними за будь-яку втрату чи шкоду, яка може виникнути внаслідок їх дій, включаючи, для прикладу, якщо інші користувачі зловживають інформацією або особистістю Клієнта. Використання Клієнтом інформації третіх сторін здійснюється на власний розсуд та ризик.
 4. Під час надання Телематичних Послуг, компанія John Deere не гарантує, що послуги буде захищеною від помилок та вірусів. Клієнт є відповідальним за налаштування власної інформаційної технології доступу до Телематичних Послуг і ми дуже рекомендуємо Клієнту використовувати своє власне програмне забезпечення для захисту від вірусів.
 5. Єдиним виключним правом та способом захисту клієнта у разі незадоволення Телематичними Послугами є припинення доступу чи використання Телематичних Послуг.
 6. Максимальна сукупна відповідальність компанії John Deere за втрати чи збитки, що виникають внаслідок використання Телематичних Послуг обмежується максимум 12 500 євро.
 7. Незважаючи на будь-яке інше положення цих Умов, ніщо з цих Умов не виключає та не обмежує відповідальність компанії John Deere щодо (i) смерті чи особистої травми спричиненої недбалістю компанії John Deere; (іі) обману чи навмисного введення в оману; чи (ііі) будь-яка інша відповідальність яка не може бути виключена чи обмежена законом.

8       Інші положення

8.1       Переуступка договору– Афілійовані і пов’язані компанії

Компанія John Deere може переуступити цей Договір іншій афілійованій компанії з усіма правами, зобов’язаннями і вимогами, які виникають у зв’язку з ним. Всі права і пільги, що надаються компанії John Deere відповідно до положень цього Договору, будуть також надаватися афілійованим і пов’язаним компаніям. Афілійовані і/або пов'язані компанії - це компанії чи інші юридичні особи, які прямо чи непрямо контролюють компанію John Deere або, відповідно, разом з компанією John Deere - прямо або опосередковано контролюються зі значною часткою участі більше 50% (п’ятдесяти відсотків).

8.2       Застосоване право і юрисдикція

Ці Умови будуть регулюватися і тлумачитися відповідно до діючого матеріального права у Федеративній Республіці Німеччині. Відповідні суди Мангейма матимуть виключну юрисдикцію щодо будь-яких правовідносин або спору, який стосується цих Умов (“ Позов ”). Ці Умови не будуть регулюватися ні колізійними нормами будь-якої юрисдикції або Конвенцією Організації Об'єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів, застосування яких прямо виключається.

8.3       Застереження про автономність положень ; застереження про відмову від прав

Якщо будь-яке положення цього договору виявиться не забезпеченим правовою санкцією, це не вплине на забезпеченість правовою санкцією інших положень. Договірні сторони замінять відповідне положення положенням, забезпеченим правовою санкцією, яке якомога точніше відображає намір і економічний ефект відповідного положення. Відмова однієї з договірних сторін від притягнення до відповідальності за порушення будь-якого положення цього договору не буде інтерпретуватися як відмова від права притягати до відповідальності за подальші порушення.

8.4       Повідомлення

Всі повідомлення повинні направлятися в письмовому вигляді і будуть вважатися врученими, якщо були відправлені рекомендованим листом на адресу: John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67659 Kaiserslautern, Germany. Force majeure

8.5       Форс-мажор

Жодна договірна сторона не буде нести відповідальності перед іншою за невиконання або затримку виконання обов’язкового зобов’язання, якщо це невиконання або затримка обумовлена обставинами непереборної сили ( force majeure ) , стихійним лихом, страйками, терористичними актами, цивільними заворушеннями, дотриманням законів або офіційних наказів або іншими подіями, що лежать поза сферою впливу даної договірної сторони, за умови, що ця сторона негайно направить письмове повідомлення про наявність цих обставин і якомога швидше відновить виконання зобов’язань, а інша сторона має право припинити дію цього договору, якщо ця обставина залишиться в силі довше, ніж 90 (дев’яносто) днів, а сторона, що затримала виконання зобов’язань не вкаже, що вона зможе відновити виконання своїх зобов'язань протягом розумного періоду часу.

8.6       Імпортні та експортні обмеження

Клієнт погоджується з тим, що на усі Телематичні Послуги, Обладнання системи, Системне програмне забезпечення, дані компанії, ноу-хау та інші дані та інформація (нижче іменовані " Продукція "), отримані від компанії John Deere, можуть поширюватися закони про контроль за імпортом і/або експортом однієї або декількох країн, і, відповідно, їх імпорт, експорт і реекспорт може бути обмежено або заборонено. Тому Клієнт зобов'язується не імпортувати, не експортувати, реекспортувати і не доручати імпортувати, експортувати або реекспортувати прямо або опосередковано ніяку подібну Продукцію ні в який пункт призначення і ніяким фізичним або юридичним особам, які підпадають під заборону або обмеження будь-якого закону або нормативного акту, не отримавши попередньо письмової згоди компанії John Deere і всіх відповідних урядових органів в письмовому вигляді або в тій формі, в якій це передбачено чинним нормативним актом, з урахуванням можливих поправок в майбутньому. Клієнт зобов'язується не використовувати ніяку отриману від компанії John Deere Продукцію безпосередньо в ракетних технологіях і сферах застосування, пов’язаних з ядерною, хімічною і біологічною зброєю, і ніяким чином не передавати її жодним особам для такого кінцевого використання. Клієнт буде використовувати продукцію тільки в країні, яка вказана як допустима.

8.7       Повнота Договору

Предметом цього Договору є умови використання замовлених послуг, всі домовленості, договори і запевняння між сторонами договору. Цей договір є повною згодою сторін по відношенню до його предмету і замінює всі попередні документи, переговори і домовленості щодо предмету цього договору. Додатково до цього договору, Політика конфіденційності JDLink™ містить правила щодо захисту персональних даних, що застосовуються до сервісів JDLinkTM Service. Всі додаткові і конфліктуючі умови, запропоновані Клієнтом або такі, що містяться в будь-якому замовленні, будуть відкинуті і вступлять в силу тільки після явного письмового затвердження компанією John Deere.