2.5      Abuzul sau utilizarea frauduloasă a Serviciilor Telematice

John Deere – Termenii și Condițiile de abonare la  JDLink™
(“#ISG-4”)

Teritoriul vizat: Uniunea Europeană, țările care nu sunt membre UE din Spațiul Economic European (SEE), Elveția, Comunitatea Statelor Independente (CSI)

Data emiterii: 2020-02-01

Limba: Romanian / Română


Acești termeni și condiții reglementează utilizarea abonamentului JDLink™ John Deere  care urmează a fi încheiat între Client și John Deere .

John Deere a dezvoltat și furnizează diferite sisteme telematice sub marca JDLink™. Aceste sisteme constau în hardware, software și servicii telematice („Sistemele") și sunt furnizate prin intermediul distribuitorilor autorizați John Deere sau al altor părți delegate („Agenți").

1 Părți Contractante

Prezentul Contract este încheiat între John Deere GmbH & Co. KG, reprezentat de Intelligent Solutions Group (ISG), Strassburger Allee 3, 67659 Kaiserslautern (John Deere) și Client.

2 Obiectul contractului

2.1 Serviciile Telematice

Serviciile telematice ( „Serviciile Telematice” ) presupun existența unui terminal (a se vedea secțiunea 3.1 „Hardware”) care transferă date privind utilajul și date agronomice de la utilajul dumneavoastră către o soluție bazată pe cloud, stocând și prelucrând datele dumneavoastră, incluzând o interfață cu utilizatorul pentru a accesa și vizualiza datele dumneavoastră. Pentru o descriere detaliată a funcțiilor și a punctelor de date prelucrate în Serviciul JDLink™, vă rugăm să consultați  „Nota de Informare cu privire la JDLink™ („#ISG-5”)” și „Nota de Informare cu privire la MyJohnDeere™, Anexa A (Descrierea Funcțiilor)” („#ISG-3”) din secțiunea „MyMachine Connect” disponibilă pe pagina isg-contracts.deere.com .

În funcție de nivelul abonamentului, Serviciile Telematice pot include și servicii de suport pentru operațiunile utilajelor cum ar fi RDA (Acces cu afișare la distanță) și pentru gestiunea datelor cum ar fi WDT (transfer de date wireless) și servicii care permit Distribuitorului John Deere prin aplicații dedicate cum ar fi SAR (Service ADVISOR TM Remote) să obțină informații privind diagnosticarea utilajului, să efectueze activități de service la distanță și să furnizeze actualizări de software la distanță pentru diferite componente ale utilajului. Pentru o descriere detaliată a acestor servicii suplimentare, vă rugăm să consultați „Nota de Informare cu privire la MyJohnDeere™, Anexa A (Descrierea Funcțiilor)” („#ISG-3”) din secțiunea „MyMachine Connect” disponibilă pe pagina isg-contracts.deere.com .

Serviciile Telematice vor fi active prin intermediul unuia sau mai multor furnizori de telecomunicații wireless autorizați de John Deere  (fiecarefiind „ Furnizor Principali de Servicii Wireless "). Clientul va utiliza Produsele numai într-o țară care este listată ca țară disponibilă unde serviciul JDLink TM este furnizat de John Deere, vă rugăm să consultați pagina jdlink.deere.com Serviciile Telematice includ doar acele Servicii Telematice stabilite prin acest Contract și exclud categoric orice serviciu care poate fi oferit de un Furnizor Principal de Servicii Wireless, altul decât cei utilizați de către John Deere pentru a furniza Serviciile Telematice conform prezentului Contract.. Tipul și intensitatea semnalului pot diferi de la o locație la alta și depind de tipul și intensitatea semnalului furnizorului local. John Deere  nu garantează sau nu își asumă răspunderea pentru o anumită acoperire, intensitate sau tip de semnal. Serviciul ar putea fi disponibil în alte țări din Europa prin furnizori locali de servicii de roaming.

Pe perioada abonamentului, terminalul transmite în mod frecvent date desemnate de la utilajul Clientului către serverele bazate pe cloud. La încetarea abonamentului, toate datele generate pe durata abonamentului vor rămâne accesibile pentru Client, dar nu vor mai fi transmise date noi.

Clientul acceptă prin prezentul ca datele să fie prelucrate în scopul furnizării Serviciului Telematic descris conform descrierii din „Nota de Informare cu Privire la JDLink™ („#ISG-5”)” care este disponibilă la adresa isg-contracts.deere.com .

2.2 Accesul la Serviciile Telematice

Clientul va avea acces la interfața cu utilizatorul disponibilă la jdlink.deere.com (“ Interfața Telematică Web ”), un site web administrat de John Deere. Pentru a accesa Interfața Telematică Web, Clientul trebuie să creeze un nume de utilizator MyJohnDeere™ cu nivel de acces de administrare și un Centru de Operare sau va aloca o organizație existentă. Fiecare portal telematic („Terminal”) este conectat la o anumită organizație, astfel cum este definită în Contractul JDLink™ („#ISG-10”).  În cazul în care Clientul dorește să conecteze Terminalul la o organizație diferită, Clientul trebuie să mute Terminalul, ceea ce va conduce la încetarea automată a abonamentului. Este necesară încheierea unui nou Contract de Abonare la JDLink™ pentru a solicita o nouă activare. Clientul poate consulta secțiunea „Ajutor” din Centru de Operațiuni sau contacta Distribuitorul care oferă asistență acestuia sau John Deere pentru asistență suplimentară în legătură cu transferul Terminalului.

2.3 Activarea Serviciilor Telematice

În cazul în care Clientul dorește să activeze Terminalul pe utilajul individual al acestuia, Clientul trebuie să semneze un Contract angajant de Abonare la JDLink™ („#ISG-10”) prin care acceptă acești termeni și condiții principale. Indiferent de numărul de Terminale incluse în orice formular („#ISG-10”), fiecare Terminal face obiectul propriului contract individual guvernat de acești Termeni și Condiții.

În formularul de Contract de Abonare, Clientul trebuie să specifice Centrul de Operațiuni MyJohnDeere™ căruia îi va fi alocat Terminalul. Contractul de Abonare la JDLink™ („#ISG-10”) semnat va fi trimis către John Deere prin Distribuitorul dumneavoastră. La primirea și validarea Contractului de Abonare la JDLink™ („#ISG-10”) semnat de Client, Terminalul va fi activat de către John Deere. John Deere își rezervă dreptul de a refuza o cerere de activare în cazul restricțiilor privind exportul sau constrângerilor tehnice.

La momentul Activării, Serviciile Telematice vor începe să funcționeze pe Terminalul activat și vor fi active pană la terminarea Perioadei Abonamentului. La expirarea Perioadei Abonamentului, Serviciile Telematice guvernate de prezentul Contract vor înceta, și nu se vor reînnoi automat.  În cazul în care Clientul optează să reînnoiască Abonamentul, acesta va trebui să semneze un nou Contract de Abonare. Pentru a asigura furnizarea în mod neîntrerupt a serviciilor, reînnoirea respectivă va fi solicitată și aprobată înainte de data de expirare  a vechiului abonament.

2.4 Cartela SIM

Terminalul poate include o cartelă detașabilă pentru identificarea abonatului („ Cartela SIM "). Cartela SIM poate fi utilizată exclusiv pentru comunicații și transfer de date în scopul Serviciilor Telematice și doar împreună cu un terminal activat care poate fi achiziționat doar de la un distribuitor autorizat John Deere sau care este deja instalat pe un utilaj John Deere. Clientul nu dobândește niciun drept de proprietate asupra Cartelei SIM. Toate drepturile, inclusiv acordarea drepturilor de utilizare a software-ului instalat pe Cartelele SIM aparțin John Deere. În condițiile unor întreruperi ale serviciului, John Deere va avea dreptul să înlocuiască sau să modifice Cartelele SIM. John Deere își rezervă dreptul de a dezactiva cartela SIM și de solicita Clientului rambursarea oricăror costuri suplimentare suportate de John Deere, în cazul în care Clientul utilizează Cartela SIM pentru orice alt scop decât utilizarea Serviciilor Telematice. Clientul trebuie să notifice imediat John Deere dacă există părți ale Hardware-ului sistemului care sunt pierdute sau furate, sau care sunt nefuncționale din cauza deteriorării, sau dacă au fost utilizate greșit în vreun mod. Clientul nu are dreptul să transfere Cartela SIM furnizată de John Deere unui terț, fără acordul expres prealabil al John Deere.

2.5       Abuzul sau utilizarea frauduloasă a Serviciilor Telematice

John Deere poate restricționa sau anula, la libera sa alegere, Serviciile Telematice ale Clientului stipulate în acest Contract, dacă există o suspiciune rezonabilă de Abuz sau Utilizare frauduloasă. Clientul nu va abuza de sau utiliza Serviciile în mod fraudulos și este de acord (a) să nu se implice în sau să participe la, sau să permită orice Abuz sau Utilizare frauduloasă a Serviciilor Telematice, (b) să informeze imediat Distribuitorul (sau John Deere -dacă Clientul este un Distribuitor), cu privire la orice Abuz sau Utilizare frauduloasă de care are cunoștință și (c) să coopereze în orice investigație sau reclamație privind Utilizarea frauduloasă sau Abuzul, inițiată de John Deere, de reprezentanții legali ai John Deere sau de orice Furnizor Principal de Servicii Wireless. Clientul este singurul responsabil pentru taxe, costuri sau daune rezultate din Abuzul sau Utilizarea frauduloasă. „Abuzul sau Utilizarea frauduloasă" a Serviciilor Telematice include, dar nu se limitează la:

 1. Accesarea, modificarea sau interferarea cu comunicațiile și/sau informațiile altui client John Deere, ai oricărui Distribuitor sau oricărui Furnizor Principal de Servicii Wireless ori încercarea sau ajutarea altei persoane sau entități pentru a realiza sau a încerca cele menționate mai sus;
 2. Rearanjarea, modificarea sau efectuarea unei conexiuni neautorizate cu o rețea a unui Furnizor Principal de Servicii Wireless;
 3. Instalarea oricaror amplificatori, relee, potențiatori sau a altor dispozitive care modifică semnalele radio sau frecvențele pe care sunt furnizate Serviciile Telematice sau pe care operează Hardware-ul sistemului, într-o masură în care se încalcă legea în vigoare sau reglementările guvernamentale;
 4. Utilizarea Serviciilor Telematice astfel încât să interfereze în mod nejustificat cu utilizarea serviciului de către alt(i) client sau utilizatori finali sau să interfereze în mod nejustificat cu capacitatea John Deere sau a oricărui Furnizor Principal de Servicii Wireless de a furniza serviciul;
 5. Utilizarea Serviciilor Telematice pentru a transmite informații obscene, cu caracter sexual, defăimător, senzual sau ilegal sau conținut protejat de drepturi de autor care nu este proprietatea Clientului;
 6. Utilizarea Serviciilor Telematice fără permisiune pe un dispozitiv furat sau pierdut;
 7. Accesul neautorizat la Serviciile Telematice sau la serviciul oricărui Furnizor Principal de Servicii Wireless;
 8. Utilizarea Serviciilor Telematice pentru a furniza servicii vocale peste IP sau conectarea la sau intruziunea în Servicii pentru a furniza alte servicii telematice decât Serviciile Telematice;
 9. Utilizarea oricărui sistem, reprezentare falsă sau dispozitiv de creditare cu intenția de a evita plata integrală sau parțială pentru Serviciile Telematice;
 10. Modificarea neautorizată a Hardware-ului sistemului, Terminalului, setărilor Hardware-ului sau a Software-ul sistemului;
 11. Determinarea instalării Hardware-ului sistemului de către orice persoană sau entitate, alta decât Distribuitorul sau instalatorii de Hardware de sistem autorizați John Deere și calificați de John Deere;
 12. Accesul neautorizat la, utilizarea, modificarea sau distrugerea fișierelor de Date de sistem, programe, proceduri sau informații cu privire la Client sau orice alt client John Deere;
 13. Utilizarea cu intenția de inginerie inversă sau clonare a Sistemului sau orice încercare de a crea un înlocuitor sau un serviciu similar prin intermediul utilizării sau accesului la Serviciile Telematice
 14. Utilizarea în scopuri ilegale, ilicite sau frauduloase;
 15. Urmărirea locației, sau a performanței și comportamentului oricărei persoane fizice fără a obține toate autorizațiile necesare în prealabil de la acea persoană, conform legilor și regulamentelor aplicabile;
 16. Asigurarea utilizării sau permiterea utilizării serviciului de către persoane localizate în sau în legătură cu țări aflate sub embargou sau țări unde serviciul nu este permis. În cazul unuia sau mai multor astfel de abuzuri sau utilizări frauduloase, John Deere - ISG va avea dreptul să întrerupă imediat serviciul și să se retragă din contract. În acest caz, Clientul nu va fi creditat și nici nu i se vor rambursa costurile provocate de întreruperea Serviciilor Telematice ca urmare a oricărei restricții sau anulări a Serviciilor Telematice în temeiul acestui Capitol, sau orice preplată pentru Serviciile Telematice în timpul acestor restricții sau ca urmare a unei anulări.

3 Hardware și Software

3.1 Hardware

În acest Contract, Terminalele împreună cu accesoriile cum ar fi cabluri, suporturi de cablu și antene vor fi denumite „ Hardware-ul sistemului ". Dacă Hardware-ul sistemului nu a fost deja preinstalat în utilajul John Deere pe care Clientul l-a achiziționat, trebuie achiziționat și instalat separat de un Distribuitor autorizat. Utilizarea Hardware-ului sistemului de către Client se supune tuturor clauzelor și condițiilor prezentului Contract, precum și tuturor celorlalte clauze și condiții convenite cu Clientul la momentul achiziției Hardware-ului sistemului.

3.2 Software

Software-ul serviciilor, software-ul modemului și alt software și/sau firmware („ Software-ul sistemului ") există pe Hardware-ul sistemului. Software-ul sistemului conține codul de proprietate al John Deere sau al unor terți autorizați conform clauzelor acestui capitol și poate include un cod al unui terț autorizat separat, dupa cum se menționează în documentația ce însoțeste Hardware-ul sistemului. John Deere acorda Clientului o licență neexclusivă, revocabilă de utilizare a Software-ului sistemului numai (I) cu privire la utilizarea Sistemului, și (ii) împreună cu Hardware-ul sistemului. În continuare, John Deere acordă dreptul Clientului de a transfera licența să de utilizare a Software-ului sistemului, care nu include Serviciile, pe durata de utilizare a Hardware-ului sistemului, împreună cu transferul dreptului de proprietate a Hardware-ului sistemului. Clientul este de acord că John Deere poate actualiza Software-ul sistemului pe oricare Hardware al sistemului Clientului pe durata acestui Contract oricât de des John Deere consideră necesar. John Deere nu este răspunzător pentru pierderile de date cauzate de actualizarea serviciului.

4 Servicii Noi

John Deere poate pune la dispoziția Clientului funcții care îmbunătățesc serviciile telematice  existente („ Serviciile Noi ”). Serviciile Noi se pot supune unor termeni și condiții suplimentare sau pot presupune chiar un acord sau aprobare separată.

5 Colectarea datelor

Toate datele colectate în baza acestui contract sunt colectate doar cu scopul de a îndeplini serviciile prevăzute în contract.

5.1 Colectarea datelor pentru activarea terminalului

John Deere colectează și prelucrează date precum denumirea societății, numele și adresa clientului, numărul și seria terminalului, numele de utilizator MyJohnDeere™, codul de identificare al Centrului de Operațiuni și adresa de email a distribuitorilor care oferă asistență pentru îndeplinirea solicitării dumneavoastră de activare a Contractului de Abonare la JDLink™. În măsura în care sunt afectate datele cu caracter personal, detalii suplimentare sunt oferite în Notificarea de Informare cu privire la JDLink™ („#ISG-5”)

5.2 Colectarea datelor pentru furnizarea serviciilor telematice

John Deere va găzdui, administra și utiliza datele specifice utilajului și datele agronomice în baza clauzelor prezentului Contract, pentru a furniza Serviciul Telematic. Mai mult, în funcție de tipul utilajelor și nivelurile de servicii, datele pot include date operaționale furnizate de utilajul clientului.

5.3 Accesul la date și Utilizarea datelor

Automat, toți Distribuitorii John Deere au acces la datele diagnosticate de utilaj prin MyJohnDeere TM și Service ADVISOR TM Remote până când Clientul restricționează acest lucru prin MyJohnDeere TM . De asemenea, Clientul poate autoriza sau restricționa accesul  la datele colectate al Distribuitorilor John Deere și al altor Organizații Partenere prin intermediul MyJohnDeere TM în orice moment. În plus, fiecare Distribuitor John Deere poate crea un parteneriat aprobat în mod automat între Distribuitorul John Deere și organizația Clientului acordând acces la datele privind utilajul. Pentru a anula accesul distribuitorului la Datele privind Utilajul din utilajele din contul dumneavoastră, trebuie efectuați următoarele operațiuni:

5.4 Înregistrări ale datelor apelurilor

În plus, Furnizorii Principali de Servicii Wireless pot genera înregistrări ale datelor apelurilor („CDR") cu scopul de taxare și facturare, iar Furnizorii Principali de Servicii Wireless pot păstra CDR pentru o perioadă mai lungă de nouăzeci (90) de zile, conform legislației aplicabile. Ultima poziție a fiecărui Terminal va fi stocată pe Terminal.

5.5 Utilizarea datelor de către John Deere

John Deere are dreptul de a accesa datele pentru a furniza  serviciile telematice stabilite contractual. Clientul este de acord că John Deere poate accesa și utiliza datele  într-o formă anonimizată pentru scopuri statistice, precum și pentru a îmbunătăți sau extinde serviciile prestate în baza acestui contract, dezvolta produse și servicii John Deere suplimentare sau noi, și/sau identifica noi moduri de utilizare a utilajelor.

5.6 Confidențialitatea datelor și conformitate

John Deere va prelucra toate datele și furniza serviciile telematice principale în conformitate cu legile și regulamentele aplicabile, de ex., regulamentul general privind protecția datelor („ RGPD ”). Detalii suplimentare sunt oferite în Nota de Informare cu privire la JDLink™ („#ISG-5”). În cazul în care utilajul Clientului este folosit de terțe părți în numele Clientului, Clientul este obligat să se asigure că toate legile și regulamentele aplicabile (de ex., RGPD, dreptul muncii), sunt respectate și că informațiile corespunzătoare privind confidențialitatea datelor sunt furnizate utilizatorului sau consimțământul corespunzător este declarat.

În cazul în care Clientul transferă dreptul de proprietate asupra terminalului, Clientul este obligat să anuleze orice abonament rămas înainte de transferul dreptului de proprietate. Abonamentele pot fi anulate folosind opțiunea „Dezactivează” de pe StellarSupport™.

6 Durata și rezilierea Contractului

6.1 Durata

Durata acestui Contract („ Perioada Abonamentului ") va începe de la data activării terminalului de către John Deere și se va derula pe o perioadă de doi ani cu excepția situației în care contractul este reziliat mai devreme după cum este stipulat mai jos.  Acest Contract nu se reînnoiește automat. La expirarea Perioadei Abonamentului, Serviciile Telematice guvernate de acest Contract vor înceta. Clientul poate opta să solicite un nou Abonament Telematic John Deere. Datele colectate de JDLink™ pe perioada abonamentului vor rămâne accesibile pentru client prin intermediul MyJohnDeere TM după încetarea abonamentului.

6.2 Rezilierea

Clientul poate denunța unilateral acest Contract fără o notificare prealabilă, utilizând opțiunea „Dezactivează” de pe StellarSupport™. În urma denunțării unilaterale a prezentului Contract, Clientul nu va avea dreptul la nicio rambursare a taxelor plătite pentru Servicii sau Hardware-ul sistemului.

John Deere poate rezilia prezentul contract în baza unei notificări scrise transmise cu treizeci (30) de zile în prealabil. Prevederile legale privind rezilierea pentru motive întemeiate în urma notificării imediate nu vor fi afectate. În urma rezilierii, terminalul va rămâne inactiv în cadrul organizației Clientului.

6.3 Transferul Terminalului

Transferul Terminalului către o altă organizație va conduce la încetarea automată a abonamentului.

7 Limitarea răspunderii

 1. Serviciile Telematice în baza prezentului contract sunt furnizate în mod gratuit și sunt puse la dispoziția Clientului „în starea în care se află ", „cu toate defectele" și „astfel cum sunt disponibile". Clientul va utiliza Serviciile Telematice la libera sa alegere și pe propriul risc. John Deere  nu face nicio declarație sau promisiune cu privire la calitatea, corectitudinea sau caracterul sigur al Serviciilor Telematice, disponibilitate sau perioada de funcționare, sau conținut. În consecință, John Deere exclude toate condițiile, garanțiile, declarațiile sau alți termeni impliciți care se pot aplica Serviciilor Telematice.
 2. John Deere precum și toate societățile afiliate ale acesteia nu vor fi răspunzătoare față de Client (nici față de Utilizatorii Clientului sau orice altă persoană care revendică drepturi derivate din drepturile Clientului) pentru niciun prejudiciu sau daună, fie de natură contractuală, delictuală, sau rezultată în urma unei încălcări a unei obligații legale, care poate lua naștere în legătură cu sau din utilizarea Serviciilor Telematice, inclusiv orice (i) prejudicii sau daune indirecte sau subsecvente; (ii) profituri nerealizate, vânzări nerealizate, pierdere a volumului de activitate, venituri nerealizate sau pierdere a folosinței; (iii) întrerupere a activității; (iv) pierdere a oportunităților de afaceri, a fondului de comert sau prejudiciile aduse reputației; sau (v) pierderea informațiilor sau a datelor. Răspunderea John Deere pentru abaterile săvârșite cu intenție sau culpă gravă  precum și răspunderea John Deere în baza legii privind răspunderea legală pentru produse nu vor fi afectate.
 3. John Deere nu face nicio declarație sau promisiune cu privire la niciun terț. Prin urmare, John Deere precum și toate societățile afiliate ale acesteia nu sunt răspunzătoare pentru niciun prejudiciu sau daună care ar putea lua naștere din acțiunile acestora, inclusiv, de exemplu, dacă un alt utilizator utilizează în mod necorespunzător conținutul sau identitatea Clientului. Clientul va utiliza conținutul terților la libera sa alegere și pe propriul risc.
 4. În furnizarea Serviciilor Telematice, John Deere nu garantează că serviciul va fi furnizat în condiții de siguranță sau liber de orice erori sau viruși. Clientul este responsabil pentru configurarea propriei tehnologii informatice pentru accesarea Serviciilor Telematice și se recomandă în mod ferm utilizarea de către Client a propriului software de protecție împotriva virușilor.
 5. Dreptul și remediul unic și exclusiv ale Clientului în cazul în care nu consideră Serviciile Telematice ca fiind acceptabile, sau în cazul oricărei alte reclamații, va consta în încetarea și întreruperea accesului la sau utilizării Serviciilor Telematice.
 6. Răspunderea totală maximă a John Deere pentru prejudiciile sau daunele care rezultă din utilizarea Serviciilor Telematice este limitată la suma maximă de 12.500 euro
 7. Independent de orice alt termen din acești Termeni, nicio prevedere din acești Termeni nu exclude sau nu limitează răspunderea John Deere pentru (i) decesul sau vătămarea personală cauzată de neglijența John Deere; (ii) dolul sau declarațiile false; sau (iii) orice altă răspundere care nu poate fi exclusă sau limitată de drept.

8 Alte prevederi

8.1 Reatribuirea contractului-Afiliați și companii afiliate

John Deere poate reatribui acest acord unei alte companii afiliate cu toate drepturile și obligațiile sau pretențiile ce decurg din aceasta. Orice drepturi și privilegii acordate John Deere în conformitate cu prevederile acestui contract vor fi acordate afiliaților săi și companiilor afiliate. Afiliații și/sau companiile afiliate sunt companii sau alte entități juridice pe care John Deere le controlează direct sau indirect sau, respectiv, sunt controlate în mod direct sau indirect, împreună cu John Deere, având o cotă semnificativă de participare mai mare de cincizeci de procente (50%).

8.2 AIegerea legislației aplicabile și a Jurisdicției

Acești Termeni vor fi guvernați de și interpretați în conformitate cu legile materiale în vigoare în Republica Federală Germania. Instanțele competente din Mannheim vor avea jurisdicție exclusivă asupra oricărei acțiuni sau litigiu în legătură cu acești Termeni (o „ Acțiune "). Acești Termeni nu vor fi guvernați de regulile privind conflictul de legi din nicio jurisdicție sau de Convenția Națiunilor Unite asupra Contractelor de Vânzare Internațională de Mărfuri, a căror aplicare este exclusă în mod expres.

8.3 Nulități parțiale: clauza de renunțare

În situația în care o prevedere a acestui Contract se dovedește a fi inaplicabilă, acest lucru nu va afecta aplicabilitatea celorlalte prevederi; părțile contractante trebuie să înlocuiască prevederea respectivă cu una aplicabilă, cu respectarea cât mai fidelă a intenției și rezultatului economic ale prevederii respective. Renunțarea de a sancționa o încălcare a unei prevederi din Contract de către una din părți, nu atrage după sine renunțarea la sancționarea unor încălcări ulterioare.

8.4 Notificări

Toate notificările trebuie făcute în scris și vor fi considerate a fi făcute dacă s-au primit prin poștă  la: John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent solutions Group, Straßburger Allee 3, 67659 Kaiserslautern, Germania.

8.5 Forța majoră

Niciuna dintre părțile contractante nu va fi răspunzătoare față de celelalte pentru neexecutarea sau executarea cu întârziere a unei obligații angajante dacă această neexecutare sau întârziere este atribuită unui caz de forță majoră, dezastre naturale, greve, acte de terorism, revolte civile, respectarea unor legi sau ordine oficiale sau altor evenimente, care se afla în afara sferei de influență a acestei părți contractante, cu condiția ca această parte să transmită imediat o notificare în scris cu privire la situația respectivă și să reia executarea imediat ce este posibil, și cu condiția ca cealaltă parte contractantă să poată înceta acest Contract, în cazul în care situația continuă pe o perioadă mai lungă de nouăzeci (90) de zile, iar partea contractantă care nu și-a respectat obligația nu a indicat dacă va avea sau nu posibilitatea de a relua executarea obligațiilor sale în timp util.

8.6 Restricții de import și export

Clientul este de acord că toate Serviciile Telematice, Hardware-urile sistemului, Software-ul sistemului, datele proprietare, know-how-ul sau alte date ori informații (denumite aici „Produse") obținute de la John Deere se pot supune legislației de control a importurilor și/sau exporturilor din una sau mai multe țări și, în consecință, importarea, exportarea sau re-exportarea acestora pot fi restricționate sau interzise. Prin urmare, Clientul este de acord să nu importe, exporte sau re-exporte în mod direct sau indirect sau să nu determine importarea, exportarea sau re-exportarea unor astfel de Produse către nicio destinație, entitate sau persoană restricționată sau interzisă de orice lege sau reglementare, dacă nu a obținut în prealabil acordul în scris din partea John Deere și a oricărei entități guvernamentale, fie în scris sau conform reglementărilor în vigoare, care pot fi modificate la anumite intervale de timp. Clientul este de acord că niciunul dintre Produsele primite de la John Deere nu va fi implicat direct în utilizarea finală a tehnologiei rachetelor, armelor nucleare, chimice sau biologice sau nu va fi sub nicio formă transferat unei alte părți pentru un astfel de scop final. Clientul va utiliza Produsele doar pe teritoriul unei țări înregistrate ca fiind disponibilă.

8.7 Întregul acord

Condițiile pentru utilizarea serviciilor comandate, toate acordurile, înțelegerile și asigurările dintre părțile contractuale formează obiectul prezentului Contract. Prezentul Contract reflectă întregul acord al părților cu privire la obiectul acestuia și înlocuiește toate documentele, discuțiile și acordurile anterioare cu privire la obiectul contractului. În plus față de prezentul Contract, Nota de Informare cu privire la JDLink™ cuprinde termenii privind protecția datelor și securitatea datelor aplicabili serviciului JDLink TM . Toți termenii și condițiile suplimentare sau contradictorii propuse de Client sau cuprinse într-o comandă vor fi respinse și vor produce efecte numai în urma aprobării exprese în scris din partea John Deere.