1     Szerződő felek

2     A szerződés tárgya

2.1      Telematikai Szolgáltatások

2.2      A Telematikai Szolgáltatásokhoz való hozzáférés

2.3      A Telematikai Szolgáltatások aktiválása

2.4      SIM-kártya

2.5      Visszaélés, illetve a Telematikai Szolgáltatás csalárd használata

3     Hardver és szoftver

3.1      Hardver

3.2      Szoftver

4     Új szolgáltatások

5     Adatgyűjtés

5.1      Adatgyűjtés a Terminál aktiválása céljából

5.2      Adatgyűjtés Telematikai Szolgáltatás nyújtása céljából

5.3      Hozzáférés az adatokhoz és azok használata

5.4      Hívásadatok nyilvántartása

5.5      John Deere adathasználata

5.6      Adatvédelem és megfelelés

6     A szerződés tartama és lejárta

6.1      A szerződés tartama

6.2      Szerződés megszüntetése

6.3      A Terminál átadása

7     A felelősség korlátai

8     Egyéb rendelkezések

8.1      A szerződés engedményezése – Leányvállalatok és kapcsolt vállalkozások

8.2      Illetékes joghatóság és helyszín

8.3      Semmisségi klauzula; jogról történő lemondás

8.4      Értesítések

8.5      Vis maior

8.6      Import és export korlátozások

8.7      Teljes szerződés

John Deere - JDLink™ Előfizetői Általános Szerződési Feltételek
(“#ISG-4”)

Területi hatály: Az Európai Unió, az EUn kívüli az Európai Gazdasági Térséghez (EGT) tartozó országok, Svájc, Független Államok Közössége (FÁK)

Hatálybalépés dátuma: 2020-02-01

Nyelve: Hungarian / Magyar

A jelen, az ügyfél és a John Deere között létrejövő szerződés szabályozza a John Deere – JDLink TM előfizetést.

John Deere különböző telematikai rendszereket fejlesztett ki és szolgáltat JDLink TM márkanév alatt. Ezek a rendszerek telematikai hardverből, szoftverből és telematikai szolgáltatásokból állnak (a továbbiakban: „ Rendszerek ”) melyeket a John Deere hivatalos márkakereskedők, illetve egyéb, jutalékban részesülő felek („ Viszonteladók ”) útján szolgáltatja.

1       Szerződő felek

A jelen szerződés az Intelligent Solutions Group (ISG), Straßburger Allee 3, 67659 Kaiserslautern által képviselt John Deere GmbH & Co. KG (John Deere) és az ügyfél között jön létre.

2       A szerződés tárgya

2.1      Telematikai Szolgáltatások

A telematikai szolgáltatásokhoz („ Telematikai Szolgáltatások ”) terminál szükséges (lásd „Hardware” meghatározása a 3.1 pontban), amely a gépi és mezőgazdasági adatokat az Ön gépéről egy felhő alapú szerverre továbbítja, mely az adatokat tárolja és kezeli, ideértve azt a megoldást, hogy egy felhasználói felületen keresztül az Ön adatai hozzáférhetőek és vizualizálhatóak. A JDLink™ Szolgáltatásban kezelt funkciók és adatpontok részletes leírásáért kérjük tekintse meg a “JDLink TM Adatvédelmi Tájékoztatót” („#ISG-5”) és a „MyJohnDeere TM Adatvédelmi Tájékoztató A Mellékletének (Funkcióleírás)” MyMachine Connect fejezetét, melyeket a isg-contracts.deere.com weboldalon talál.

Az előfizetés szintjétől függően a Telematikai Szolgáltatások magukba foglalhatnak gépi műveleteket támogató szolgáltatásokat, mint az RDA (Remote Display Access/ Távoli Kijelző Elérés) vagy adatgazdálkodásra szolgáló szolgáltatásokat, mint a WDT (Wireless Data Transfer/ Vezetéknélküli Adatátvitel), valamint olyan szolgáltatásokat, amelyek elérhetővé teszik a John Deere Viszonteladóknak olyan dedikált alkalmazásokon keresztül mint a SAR (Service ADVISOR™ Remote), hogy lekérdezzék a gépdiagnosztikát, információkat, távoli szervizelési tevkenységet végezzenek, valamint szoftverfrissítéseket végezzenek a gép különböző részeihez. Ezen további szolgáltatások részletes leírásáért kérjük tekintse meg a „MyJohnDeere TM Adatvédelmi Tájékoztató A Mellékletének (Funkcióleírás)” MyMachine Connect fejezetét, melyet a isg-contracts.deere.com weboldalon talál.

A Telematikai Szolgáltatások egy, vagy több, a John Deere által jóváhagyott drótnélküli telekommunikációs szolgáltatón (amelyek mindegyike, „ Mögöttes Drótnélküli Szolgáltató ”) keresztül valósulnak meg. Az ügyfél csak olyan országban fogja használni a termékeket, mely olyan elérhető országként van listáva, ahol a JDLink™ Szolgáltatást John Deere nyújtja (kérjük, keresse fel a jdlink.deere.com holnapot). A Telematikai Szolgáltatások kizárólag a jelen szerződésben szabályozott Telematikai Szolgáltatásokat foglalják magukban és kifejezetten kizárják azokat a szolgáltatásokat, amelyeket valamely Mögöttes Drótnélküli Szolgáltató a John Deere által a jelen szerződés szerinti Telematikai Szolgáltatás nyújtásához igénybevett szolgáltatásokon kívül kínál. A lefedettség és a jelerősség a földrajzi elhelyezkedéssel együtt változhat és a helyi szolgáltató által biztosított lefedettségtől és jelerősségétől függ. A John Deere nem garantál vagy vállal felelősséget biztos lefedettségért, hatótávolságért, illetve jelerősségért. A szolgáltatások más európai országokban is hozzáférhetők lehetnek a helyi szolgáltatók roaming szolgáltatásain keresztül.

Az előfizetés időtartama alatt a terminál bizonyos adatokat gyakran továbbít az ügyfél gépéről a felhő alapú szerverekre. Az előfizetés megszűnésével minden előfizetési időszak alatt keletkezett adat az ügyfél részére hozzáférhető marad, de új adatokat a terminál nem fog továbbítani.

Az ügyfél ezúton beleegyezik, hogy az adat a JDLink™ Adatvédelmi Tájékozatóban („#ISG-5”; megtalállható az isg-contracts.deere.com oldalon) meghatározott Telematikai Szolgáltatások teljesítésének céljából kezelésre kerüljön.

2.2      A Telematikai Szolgáltatásokhoz való hozzáférés

Az ügyfelet megilleti a John Deere kezelésében lévő jdlink.deere.com oldalon elérhető felhasználói felülethez (a „ Telematikai Web Interfész ”) való hozzáférés joga. A Telematikai Web Interfész eléréséhez az ügyfélnek egy admin szintű hozzáféréssel rendelkező MyJohnDeere™ felhasználónevet és Operations Center szervezetet kell létrehoznia, vagy egy már létező szervezetet kell használnia. Minden egyes telematikai átjáró („ Terminál ”) egy meghatározott szervezethez kapcsolódik a JDLink TM Előfizetői Szerződésben („#ISG-10”) foglaltaknak megfelelően. Amennyiben az ügyfél a Terminált másik szervezethez kívánja kapcsolni, az ügyfélnek el kell mozdítania a Terminált, ami az előfizetést automatikusan megszünteti, és az aktiváláshoz új JDLink TM Előfizetői Szerződés megkötése szükséges. Az ügyfél a Terminál áthelyezésével kapcsolatos további segítséget az Operations Center „Help” menüpontja alatt talál, illetve fordulhat a Viszonteladójához is.

2.3      A Telematikai Szolgáltatások aktiválása

Amennyiben az ügyfél aktiválni kívánja a Terminált a saját gépén, az ügyfél köteles aláírni a kötelező erejű JDLink TM Előfizetői Szerződést („#ISG-10”), amelyben ezeket a mögöttes általános szerződési feltételeket elfogadja. Az („#ISG-10”) formanyomtatványban foglalt Terminálok számától függetlenül minden egyes Terminálhoz önálló előfizetés tartozik, melyet a jelen általános szerződési feltételek szabályoznak.

Az Előfizetői Szerződés formanyomtatványon az ügyfélnek meg kell határoznia, hogy mely MyJohnDeere TM Operations Center-hez kéri csatlakoztatni a Terminált. Az aláírt JDLink TM Előfizetői Szerződést („#ISG-10”) a Viszonteladó köteles megküldeni a John Deere-nek. Az ügyfél által aláírt JDLink Előfizetői Szerződés (ˇ”#ISG-10”) megérkezését és jóváhagyását követően a John Deere aktiválja a Terminált. John Deere fenntartja az aktiváció visszautasításához való jogát exportkorlátozások vagy műszaki korlátozások esetén.

Az aktiválás időpontjától kezdve az Előfizetési Időszak végéig a Telematikai Szolgáltatások igénybe vehetők az aktivált Terminálon. Az Előfizetési Időszak lejártakor a jelen szerződésben szabályozott telematikai szolgáltatások megszűnnek, illetve nem újulnak meg automatikusan. Amennyiben az ügyfél úgy dönt, hogy meg kívánja újítani az előfizetést, akkor új Előfizetői Szerződést kell kötnie. A szolgáltatás zavartalansága érdekében az előfizetés megújítását az eredeti előfizetés vége előtt kell kérelmezni és jóváhagyni.

2.4      SIM-kártya

A Terminál magában foglalhat egy kivehető előfizetői azonosító kártyamodult („ SIM-kártya ”). A SIM-kártya kizárólag Telematikai Szolgáltatásokhoz szükséges kommunikációra és adattovábbításra használható egy aktivált terminálon, amely kizárólag egy hivatalos John Deere Viszonteladótól szerezhető be, illetve John Deere gépekre lett telepítve. Az ügyfél nem szerzi meg a SIM-kártya tulajdonjogát. A John Deere fenntart minden jogot, beleértve a SIM-kártyán telepített szoftverek használati jogának engedményezését is. A szolgáltatás zavarai esetén a John Deere jogosult a SIM-kártyát kicserélni, illetve módosítani. John Deere fenntartja a SIM-kártya kikapcsolásának jogát, valamint a John Deere felé felmerült járulékos költségek kiszámlázásának jogát az ügyfél felé, amennyiben az ügyfél a Telematikai Szolgáltatástól eltérő célra használja a SIM-kártyát. Az ügyfél köteles haladéktalanul tájékoztatni a John Deere-t abban az esetben, ha a Rendszer Hardver valamely része elvész, vagy ellopják, illetve ha károsodás következtében működésképtelenné válik, vagy ha bármely módon nem rendeltetésszerűen használták. Az ügyfél nem jogosult átadni a John Deere által biztosított SIM-kártyát harmadik fél részére a John Deere előzetes engedélye nélkül.

2.5      Visszaélés, illetve a Telematikai Szolgáltatás csalárd használata

A John Deere saját belátása szerint korlátozhatja, illetve megszüntetheti az ügyfél részére biztosított jelen szerződés szerinti Telematikai Szolgáltatásait, amennyiben visszaélés, illetve csalárd használat alapos gyanúja merül fel. Az ügyfél nem él vissza, illetve nem használja csalárd módon a Telematikai Szolgáltatásokat, valamint vállalja, hogy (a) nem vesz részt abban, illetve nem engedélyezi a Telematikai Szolgáltatásokkal való visszaélést, illetve annak csalárd használatát, (b) haladéktalanul jelent a Viszonteladónak (illetve a John Deere-nek, ha az ügyfél egy Viszonteladó) minden ilyen visszaélést, illetve csalárd használatot, amelyről tudomást szerez, továbbá, hogy (c) együttműködik minden visszaélés, illetve csalárd használat miatt indult és a John Deere, a John Deere jogi képviselői, illetve valamely Mögöttes Drótnélküli Szolgáltató által kezdeményezett nyomozásban, vagy büntetőeljárásban. Az ügyfél kizárólagosan felelős a visszaélésből, vagy csalárd használatból eredő bírságokért, költségekért, illetve károkért. A „visszaélés, illetve a Telematikai Szolgáltatások csalárd használata" magában foglalja többek között:

 1. John Deere, valamely Viszonteladó, illetve valamely Mögöttes Drótnélküli Szolgáltató egy másik ügyfelével folytatott kommunikációhoz és/vagy hozzáférés a másik ügyfélre vonatkozó információhoz, annak módosítása, vagy az abba történő beavatkozás, illetve más személy, vagy szervezet felbujtása az előbbiek elkövetésére, vagy megkísérlésére, illetve segítségnyújtás az elkövetéshez,
 2. valamely Mögöttes Drótnélküli Szolgáltató hálózatához való hozzáférés átrendezése, manipulálása, illetve jogosulatlan hozzáférés létrehozása,
 3. bármely erősítő, jelismétlő, illetve egyéb berendezések telepítése, amely módosítja a Telematikai Szolgáltatás alapját képező rádiójeleket, illetve azok frekvenciáját, valamint a Rendszer Hardver üzemeltetése olyan módon, amely a vonatkozó jogszabályokba, illetve kormányzati rendelkezésekbe ütközik,
 4. a Telematikai Szolgáltatások használata olyan módon, amely indokolatlanul zavarja a szolgáltatás igénybevételét egy, vagy több más ügyfél, illetve végfelhasználó által, illetve indokolatlanul korlátozza a John Deere , vagy bármely Mögöttes Drótnélküli Szolgáltató szolgáltatás-nyújtási képességét,
 5. a Telematikai Szolgáltatások használatát obszcén, buja, vagy jogellenes információt, illetve szerzői jogi védelem alatt álló, nem az ügyfél tulajdonát képező tartalom megszerzésére,
 6. a Telematikai Szolgáltatás engedély nélküli használatát lopott, vagy elveszett készüléken,
 7. jogosulatlan hozzáférés a Telematikai Szolgáltatásokhoz, vagy valamely mögöttes vezeték nélküli szolgáltató szolgáltatásaihoz,
 8. a Telematikai Szolgáltatások felhasználása IP-hálózaton keresztüli hangátviteli szolgáltatások nyújtására, illetve a Telematikai Szolgáltatások megosztása, illetve megcsapolása a Telematikai Szolgáltatásoktól eltérő telematikai szolgáltatás nyújtása céljából,
 9. hamis adatok, hamis azonosítás, illetve hamis hiteleszköz használatát a Telematikai Szolgáltatások ellenértéke megtérítésének részbeni, vagy teljes elkerüléséért,
 10. a Rendszer Hardver, Terminál, Rendszer Hardver beállítások, illetve a rendszerprogram engedély nélküli módosítását,
 11. a Rendszer Hardver telepíttetése olyan személlyel, aki nem minősül Viszonteladónak, vagy más, John Deere által igazolt hivatalos Rendszer Hardver telepítőnek,
 12. jogosulatlan hozzáférést a rendszer adatfájlokhoz, programokhoz, eljárásokhoz, illetve az ügyféllel, vagy bármely más John Deere ügyféllel kapcsolatos adatokhoz, azok jogosulatlan használatát, jogosulatlan módosítását, illetve megsemmisítését,
 13. a Telematikai Szolgáltatás használatát a rendszer visszafejtése, illetve klónozás céljából, illetve bármely kísérletet egy helyettesítő, illetve hasonló szolgáltatás létrehozására a szolgáltatás használata, illetve az ahhoz való hozzáférés által,
 14. használatot bármely törvénytelen, illegális, illetve csalárd célból,
 15. valamely természetes személy helyzetének, teljesítményének vagy viselkedésének követését az ilyen személynek az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelő előzetes hozzájárulásának beszerzése nélkül;
 16. a szolgáltatás használatának biztosítását, illetve használatának engedélyezését embargó sújtotta országokban élő, vagy embargó sújtotta országokkal kapcsolatban álló személyek részére, illetve olyan országokban, ahol a szolgáltatás nem engedélyezett. Egy, vagy több ilyen visszaélés, illetve csalárd használat esetén a John Deere jogosult azonnal megszakítani a szolgáltatást és elállni a szolgáltatási szerződéstől. Ebben az esetben az ügyfél részére nem kerül jóváírásra, illetve visszatérítésre a Telematikai Szolgáltatások díja a Telematikai Szolgáltatások jelen szakasz szerinti korlátozása, illetve megszüntetése esetén, illetve előrefizetés a Telematikai Szolgáltatásokért ilyen korlátozások időszaka alatt, vagy ilyen megszüntetést követően.

3       Hardver és szoftver

3.1      Hardver

A jelen szerződésben a terminálokat tartozékaikkal, így a kábelekkel, kábelkötegekkel és az antennával együtt a továbbiakban „ Rendszer Hardver ” néven említjük. Ha a Rendszer Hardver nem került előzetesen beszerelésre az ügyfél által megvásárolt John Deere gépbe, akkor külön kell megvásárolni és beszereltetni egy hivatalos Viszonteladónál. A Rendszer Hardver ügyfél általi használata a jelen szerződés, valamint az ügyfél által a Rendszer Hardver megvásárlásának időpontjában elfogadott szerződési feltételek tárgyát képezi.

3.2      Szoftver

A szolgáltatás programja, a modemprogram és az egyéb programok és/vagy firmware („ Rendszerszoftver ”) programok a Rendszer Hardveren találhatók. A Rendszerszoftver tartalmazza a John Deere saját kódját, illetve a jelen szakasz szerint engedélyezett harmadik felek kódját és tartalmazhatja harmadik félnek a Rendszer Hardvert kísérő valamely dokumentációban külön engedélyezett kódját. John Deere nem kizárólagos, visszavonható engedélyt ad az ügyfél részére a Rendszerszoftvernek kizárólagosan (i) a rendszer használatával összefüggő, és kizárólag a (ii) Rendszer Hardverrel történő használatára. A John Deere továbbá engedélyezi az ügyfél részére a Rendszerszoftver használatára szóló engedély szolgáltatások nélküli átruházását a Rendszer Hardver hasznos élettartama alatt a Rendszer Hardver tulajdonjogának átruházásával összefüggésben. Az ügyfél elfogadja, hogy John Deere frissítheti a Rendszerszoftvert az ügyfél valamennyi Rendszer Hardverén a jelen szerződés tartama alatt a John Deere által megfelelőnek ítélt gyakorisággal. Az ügyfél elfogadja, hogy John Deere az általa megfelelőnek ítélt gyakorisággal frissítheti a Rendszerszoftvert az ügyfél valamennyi Rendszer Hardverén a jelen szerződés tartama. A John Deere semmilyen, a szolgáltatás frissítéséből eredő adatvesztésért nem felel.

4       Új szolgáltatások

John Deere új funkciókat kínálhat fel az ügyfélnek a meglévő telematikai szolgáltatások továbbfejlesztése érdekében („ Új szolgáltatások ”). Az Új szolgáltatásokra további szerződéses feltételek vonatkozhatnak, illetve egy külön megállapodás, vagy beleegyezés tárgyát képezhetik.

5       Adatgyűjtés

Valamennyi, a jelen megállapodás rendelkezései szerint gyűjtött adat kizárólag a jelen szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítését szolgálja.

5.1       Adatgyűjtés a Terminál aktiválása céljából

John Deere a JDLink TM Előfizetői Szerződésben foglalt aktivációs kérés teljesítése céljából gyűjti és kezeli az alábbi adatokat: cég, ügyfél neve és címe, terminál sorozatszáma, MyJohnDeere TM felhasználónév, Operations Center szervezet azonosító száma, kiszolgáló viszonteladók e-mail címe. Amennyiben az adatkezelés személyes adatot érint, annak részleteit a JDLink TM Adatvédelmi Tájékoztató („#ISG-5”) szabályozza.

5.2      Adatgyűjtés Telematikai Szolgáltatás nyújtása céljából

John Deere a jelen szerződés rendelkezései szerint tárolja, kezeli és használja a gépi és mezőgazdasági adatokat a Telematikai Szolgáltatás nyújtása érdekében. Ezenkívül a gép típusától és a szolgáltatás szintjétől függően az adatok magába foglalhatják az ügyfél gépéből továbbított műveleti adatokat.

5.3      Hozzáférés az adatokhoz és azok használata

Alapértelmezés szerint minden John Deere Viszonteladó rendelkezik hozzáféréssel a gépdiagnosztikai adatokhoz a MyJohnDeere™ and Service ADVISOR™ Remote-on keresztül, amíg az ügyfél a MyJohnDeere™-en keresztül ezt nem korlátozza. Az ügyfél bármikor engedélyezheti, illetve korlátozhatja a John Deere Viszonteladó és más partner szervezetek hozzáférését a gyűjtött adatokhoz a MyJohnDeere™-en keresztül. Továbbá, minden John Deere Viszonteladó létrehozhat egy automatikusan jóváhagyott partnerséget a John Deere Viszonteladó és az ügyfél szervezete között, ezzel hozzáférést biztosítva a gépi adatokhoz. A Viszonteladók gépadataihoz való hozzáférésének eltávolítása az alábbi módon lehetséges:

5.4      Hívásadatok nyilvántartása

Ezen kívül a mögöttes vezeték nélküli szolgáltatók mobil hívásrekordokat („CDR”) generálhatnak számlázási célokból és a mögöttes vezeték nélküli szolgáltatók ezeket a CDR-eket több mint kilencven (90) napig megőrizhetik a vonatkozó jogszabályokkal összhangban. Minden egyes Terminál utolsó helyzetadatai mentésre kerülnek a Terminálon.

5.5      John Deere adathasználata

John Deere jogosult hozzáférni az adatokhoz a szerződésben meghatározott telematikai szolgáltatás nyújtása érdekében. Az ügyfél elfogadja, hogy John Deere statisztikai célokra, valamint a szerződés keretében nyújtott szolgáltatások fejlesztése és fokozása, további és új John Deere termékek és szolgáltatások kifejlesztése, és/vagy a berendezések új felhasználási módjainak azonosítása érdekében hozzáférhet és használhatja az adatokat anonimizált formában.

5.6      Adatvédelem és megfelelés

John Deere az alkalmazandó jogszabályoknak, pl. az általános adatvédelmi rendeletnek („ GDPR ”) megfelelően kezel minden adatot és nyújtja a telematikai szolgáltatásokat. További részletek a JDLink TM Adatvédelmi Tájékoztatóban („#ISG-05”) találhatóak. Amennyiben az ügyfél gépét harmadik személyek használják az ügyfél nevében, az ügyfél köteles biztosítani az alkalmazandó jogszabályok (GDPR, munkajogi szabályok) betartását, és, hogy a megfelelő adatvédelmi tájékoztatást a felhasználó megkapta, illetve, hogy a megfelelő hozzájárulást megadta.

Ha az ügyfél a terminált elidegeníti, akkor az ügyfél köteles a fennmaradó előfizetést lemondani a tulajdonjog átruházást megelőzően. Az előfizetéseket a StellarSupport TM felületen a „Deactivate” opció választásával lehet lemondani.

6       A szerződés tartama és lejárta

6.1      A szerződés tartama

A szerződés tartama („ az Előfizetési Időszak ”) a Terminál John Deere általi aktivációjának napján veszi kezdetét és két évig tart, kivéve ha a megállapodás az alábbiak szerint korábban megszüntetésre kerül. Jelen szerződés nem újul meg automatikusan. Az Előfizetési Időszak lejáratakor a jelen szerződés által szabályozott telematikai szolgáltatások megszűnnek. Az ügyfél kérhet újabb John Deere telematikai előfizetést is. A JDLink TM által az előfizetés időtartama alatt gyűjtött adatok az ügyfél részére hozzáférhetőek maradnak a MyJohnDeere TM -en keresztül az előfizetés megszüntetését követően.

6.2      Szerződés megszüntetése

Az ügyfél a jelen szerződést rendes felmondással, előzetes értesítés nélkül felmondhatja a StellarSupport TM felületen a „Deactivate” opció használatával. A jelen szerződés ügyfél általi rendes felmondással történő megszüntetése esetén az ügyfél nem jogosult semmilyen, általa a szolgáltatásért, illetve a Rendszer Hardverért fizetett díj visszatérítésére.

John Deere jelen szerződést harminc (30) napos felmondási határidővel megszüntetheti. Ez nem érinti az azonnali hatályú rendkívüli felmondásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések alkalmazását. A szerződés megszüntetését követően a terminál az ügyfél szervezeténél marad inaktív állapotban.

6.3      A Terminál átadása

A Terminál más szervezetnek történő átadása az előfizetés automatikus megszűnését eredményezi.

7       A felelősség korlátai

 1. A jelen szerződés szerinti Telematikai Szolgáltatások ingyenesek és az ügyfél részére a John Deere a jelenlegi állapotában, minden hibájával egyetemben nyújtja. Az ügyfél a Telematikai Szolgáltatásokat saját belátása szerint saját kockázatára veszi igénybe. A John Deere nem vállal felelősséget a Telematikai Szolgáltatások minőségéért, pontosságáért, megbízhatóságáért elérhetőségéért, üzemidejéért és tartalmáért. Ennek megfelelően a John Deere kizár minden feltételezett jog és kellékszavatosságot, jótállást és egyéb felelősségvállalást a Telematikai Szolgáltatásokra vonatkozóan.
 2. A John Deere kizárja a saját és leányvállalatai az ügyféllel szembeni (illetve, az ügyfél felhasználóival, vagy más, az ügyfél jogaiból származtatott követeléssel élő személlyel szembeni) jogszabály vagy szerződés alapján fennálló kártérítési felelősséget vagy szerződésen kívül okozott kárért való felelősséget bármely olyan kárért vagy veszteségért amely a Telematikai szolgáltatások használatával kapcsolatban merült fel, ideértve a (i) közvetett vagy következményi kárt vagy veszteséget; (ii) ) a nyereséget, eladásokat, bevételt vagy használatot érintő veszteséget; (iii) üzleti tevékenység megszakadását; (iv) az üzletet és az ügyfélkört érintő veszteséget, illetve a jó hírnév megsértését; vagy (v) az információ- vagy adatvesztést. A fentiek nem érintik a John Deere szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásért és jogszabályon alapuló termékfelelősségért való helytállási kötelezettségét..
 3. A John Deere nem vállal felelősséget harmadik személyekért. Ennek megfelelően a John Deere és leányvállalatai nem állnak helyt harmadik személyek által okozott kárért vagy veszteségért, ideértve, ha egy másik felhasználó az ügyfél tartalmaival vagy személyazonosságával visszaél. Az ügyfél a harmadik személytől származó tartalmat saját belátása szerint és saját kockázatára használja fel.
 4. A Telematikai Szolgáltatások nyújtása során a John Deere nem szavatolja, hogy a szolgáltatás biztonságos vagy hibákatól vagy vírusoktól mentes. Az ügyfél felelős a Telematikai Szolgáltatások eléréséhez szükséges informatikai megoldások kialakításáért, illetve erősen ajánlott, hogy az ügyfél saját vírus védelmi szoftvert használjon.
 5. Amennyiben az ügyfél elégedetlen a Telematikai Szolgáltatásokkal, illetve amennyiben azokkal kapcsolatban panasza merül fel, az ügyfél egyedüli kizárólagos jogorvoslati lehetősége a szerződés megszüntetése és a Telematikai Szolgáltatásokhoz való hozzáféréstől, illetve azok használatától való tartózkodás.
 6. A John Deere a Telematikai Szolgáltatások használatából eredő károk és veszteségekért való összes felelősségét EUR 12 500 összegben maximalizálja.
 7. Jelen szerződés bármely egyéb rendelkezésére tekintet nélkül a jelen szerződésben foglalt rendelkezések nem zárják ki, vagy korlátozzák a John Deere (i) gondatlanságával okozott az emberi életet vagy testi épséget megkárosító cselekményéért való felelősségét; (ii) csalásért és csalárd megtévesztésért való felelősségét; (iii) bármely más felelősségét, amelyet nem lehet jogszabály alapján kizárni vagy korlátozni.

8       Egyéb rendelkezések

8.1      A szerződés engedményezése – Leányvállalatok és kapcsolt vállalkozások

A John Deere egy másik leányvállalatára engedményezheti a jelen megállapodást az abból eredő valamennyi joggal és kötelezettséggel, illetve követeléssel együtt. A jelen megállapodás rendelkezései szerint a John Deere részére biztosított valamennyi jog megilleti a leányvállalatokat és kapcsolt vállalkozásokat is. A leányvállalatok és/vagy kapcsolt vállalkozások olyan gazdasági társaságok, illetve egyéb jogi személyek amelyek közvetlen, vagy közvetett befolyással rendelkeznek a John Deere -ben, illetve a John Deere -vel együtt közvetlenül, illetve közvetve ötven százalékot (50%) meghaladó, jelentős befolyást gyakorol.

8.2      Illetékes joghatóság és helyszín

A jelen Feltételek értelmezése és alkalmazása szempontjából a Német Szövetségi Köztársaság hatályos anyagi jogszabályai az irányadók. Mannheim megfelelő bíróságai kizárólagos joghatósággal rendelkeznek a jelen Feltételekhez kapcsolódó bármely kereseti jogalap vagy jogvita felett („ Kereset ”). A jelen Feltételekre nem érvényesek bármely joghatóság törvényi ellentmondásokra vonatkozó szabályai és a nemzetközi árukereskedelmi szerzödésekröl szóló ENSZ- egyezmény, amelynek alkalmazását a Feltételek kifejezetten kizárják.

8.3      Semmisségi klauzula; jogról történő lemondás

A jelen szerződés valamely rendelkezésének érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét; a szerződő felek a szerződés nem megfelelő részét helyettesíthetik egy érvényes rendelkezéssel, amely a lehető legjobban megfelel az érvénytelen kikötés céljának és gazdasági hatásának. A jelen szerződés valamely rendelkezésének megszegése miatti szerződésszegési igény érvényesítésének jogáról történő lemondás nem értelmezhető a későbbi szerződésszegések miatti igények érvényesítésének jogáról történő lemondásként.

8.4      Értesítések

Minden értesítést írásban kell közölni és postai küldeményként történő beérkezés időpontjában tekintendő közöltnek a John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, Kaiserslautern, Németország címre.

8.5      Vis maior

késedelmes teljesítéséért, ha a nem teljesítés, vagy a késedelmes teljesítés vis maior, természeti katasztrófa, sztrájk, terrorcselekmény, polgári engedetlenség, jogszabálynak, vagy hivatalos rendelkezésnek való megfelelés, illetve a szerződő fél befolyási körén kívül álló egyéb esemény következménye, feltéve, hogy ez a szerződő fél haladéktalanul írásbeli tájékoztatást ad erről a körülményről és a lehető leghamarabb teljesíti a kötelezettségét és feltéve, hogy a másik szerződő fél felbonthatja a jelen szerződést, ha ez a körülmény kilencven (90) napnál hosszabb ideig áll fenn és a késedelmes szerződő fél nem jelezte, hogy ésszerű időn belül olyan helyzetben lesz, hogy szerződéses kötelezettségeit teljesíteni tudja.

8.6      Import és export korlátozások

Az ügyfél tudomásul veszi, hogy minden Telematikai Szolgáltatás, Rendszer Hardver, Rendszerszoftver, tulajdonosi adat, know-how, illetve egyéb adat, vagy információ (a továbbiakban: „ Termék ”) amelyet John Deere részéről kap, egy, vagy több országban import és/vagy export korlátozó jogszabály tárgya lehet és ennek megfelelően azok importja, exportja, valamint re-exportja korlátozott, vagy tiltott lehet. Az ügyfél ezért vállalja, hogy semmi ilyen Terméket semmilyen, a jogszabályok által tilalom, vagy korlátozás alá eső rendeltetési helyre, entitásnak, illetve személynek nem juttat el John Deere előzetes írásbeli és az illetékes kormányzati szerv írásbeli, vagy a vonatkozó szabályozásban meghatározott, időről időre módosuló formában megadott, hozzájárulása nélkül Az ügyfél vállalja, hogy semmilyen, a John Deere részéről kapott Terméket nem alkalmaz közvetlenül rakétatechnológiában, szenzitív nukleáris, vagy vegyi, biológiai fegyverekben végfelhasználásként, illetve senkinek ilyen végső felhasználás céljából semmilyen módon nem adja át. Az ügyfél a Termékeket kizárólag az elérhető országként listázott országban fogja használni .

8.7      Teljes szerződés

A megrendelt szolgáltatások használatára vonatkozó feltételek, valamint a szerződő felek közötti minden megállapodás és biztosíték jelen szerződés tárgya. A jelen szerződés a felek teljes megállapodását tartalmazza a szerződés tárgyával kapcsolatban, és hatályát veszti minden korábbi dokumentum, tárgyalás és megállapodás, amely a szerződés tárgyára vonatkozik.Jelen szerződés mellett, a JDLink™ Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza a JDLink TM Szolgáltatásra vonatkozó adatvédelmi és adatbiztonsági szabályokat. Az ügyfél által javasolt minden további, illetve ellentétes szerződési feltétel, illetve megrendelésbe foglalt feltétel elutasításra kerül és kizárólag John Deere írásbeli jóváhagyását követően léphet hatályba.