1     Ugovorne strane

2     Predmet ugovora

2.1      Telematičke usluge

2.2      Pristup Telematskim uslugama

2.3      Aktivacija Telematičkih usluga

2.4      SIM kartica

2.5      Zlouporaba ili Prijevarno korištenje Telematičkih usluga

3     Hardver i Softver

3.1      Hardver

3.2      Softver

4     Nove usluge

5     Prikupljanje podataka

5.1      Prikupljanje podataka radi aktivacije terminala

5.2      Prikupljanje podataka u svrhu pružanja telematičkih usluga

5.3      Pristup i uporaba podataka

5.4      Evidencije pozivnih podataka

5.5      John Deerova uporaba podataka

5.6      Zaštita podataka i usklađenost

6     Trajanje i prestanak

6.1      Trajanje

6.2      Prestanak

6.3      Prijenos Terminala

7     Ograničenje odgovornosti

8     Ostale odredbe

8.1      Ponovno ustupanje ugovora – povezana Društva

8.2      Izbor prava i nadležnost

8.3      Djelomična nevaljanost; odricanje

8.4      Obavijesti

8.5      Viša sila

8.6      Ograničenja uvoza i izvoza

8.7      Entire Agreement

John Deere – Uvjeti pretplate na JDLink™
(“#ISG-4”)

Teritorijalno područje primjene: Europska unija, zemlje izvan EU-a u Europskom gospodarskom prostoru (EGP), Švicarska, Zajednica neovisnih država (ZND)

Datum objave: 1.2.2020.

Jezik: Croatian / Hrvatski


Ovaj Ugovor uređuje uvjete pretplate na John Deere - JDLink™ koja se zaključuje između Korisnika i John Deerea.

John Deere razvio je i pruža razne telematičke sustave pod komercijalnim imenom JDLink™ . Ovi sustavi sastoje se od telematičkog hardvera, softvera i telematičkih usluga („ Sustavi “) te ih pruža John Deere preko ovlaštenih Distributera ili drugih ovlaštenih strana („ Distributera “).

1       Ugovorne strane

Ovaj Ugovor zaključen je između John Deere GmbH & Co. KG, zastupano po Intelligent Solutions Group (ISG), Straßburger Allee 3, 67659 Kaiserslautern („ John Deere “) i Korisnika.

2       Predmet ugovora

2.1       Telematičke usluge

Za telematičke usluge („ Telematičke usluge “) potreban je terminal (vidi odjeljak 3.1 „Hardver“) koji prenosi strojne i agronomske podatke s vašeg računala na poslužiteljsko rješenje u oblaku, pohranjujući i obrađujući vaše podatke, uključujući korisničko sučelje radi pristupa podacima i vizualizacije podataka. Za detaljan opis značajki i točaka podataka koje se obrađuju u Usluzi JDLink™-a, molimo pogledajte „JDLink™-ovu Obavijesti o zaštiti privatnosti (" # ISG-5 ")" i " MyJohnDeere™-ovu Obavijest o zaštiti privatnosti, Prilog A (Opis značajki)" ("# ISG-3 ") u odjeljku" MyMachine Connect "koji je dostupan na isg-contracts.deere.com .

Ovisno o razini pretplate, Telematičke usluge mogu obuhvaćati ​​i usluge za podršku strojnih operacija kao što je RDA (Pristup daljinskom prikazu) i za upravljanje podacima kao što je WDT (Bežični prijenos podataka) te usluge koje omogućuju John Deerovom Distributeru da putem namjenskih aplikacija kao što je SAR ( Service ADVISOR ™ Remote) dobije informacije o dijagnostici stroja, obavi djelatnosti daljinskih servisa i omogući daljinska ažuriranja softvera za različite sastavnice stroja. Za detaljan opis ovih dodatnih usluga, pogledajte „MyJohnDeere™-ovu Obavijest o privatnosti, Prilog A (Opis značajki)" ("# ISG-3") u odjeljku „MyMachine Connect" koji je dostupan na isg-contracts.deere.com .

Telematičke usluge omogućit će se putem jednog ili više bežičnih pružatelja telekomunikacijskih usluga koje je John Deere valjano ovlastio (svaki, „ Osnovni pružatelj bežičnih usluga “). Korisnik će koristiti Proizvode samo u državi koja je navedena kao dostupna država u kojoj Uslugu JDLink™ pruža John Deere, provjerite jdlink.deere.com .  Telematičke usluge uključuju samo one Telematičke usluge navedene u ovom Ugovoru te izričito isključuju sve usluge koje može ponuditi svaki Pružatelj bežičnih usluga osim onih koje John Deere koristi za pružanje Telematičkih usluga na temelju ovog Ugovora. Domet i jačina signala mogu se razlikovati od lokacije do lokacije te ovise o dometu i jačini signala lokalnog pružatelja. John Deere ne jamči određenu pokrivenost, domet ili jačinu signala. Usluga se može učiniti dostupnom u drugim europskim državama putem roaming usluga lokalnog pružatelja.

Tijekom razdoblja pretplate terminal često prenosi naznačene podatke s Korisnikovog stroja na poslužitelje u oblaku. Nakon prestanka pretplate svi podaci dobiveni tijekom pretplate ostaju dostupni Korisniku, a novi podaci se ne prenose.

Korisnik je ovime suglasan da se podaci obrađuju radi pružanja opisane Telematičke usluge kako je opisano u „JDLink™-ovoj Obavijesti o zaštiti privatnosti (“#ISG-5”)” dostupnoj na isg-contracts.deere.com .

2.2       Pristup Telematskim uslugama

Korisnik će imati pristup korisničkom sučelju dostupnom na jdlink.deere.com („ Telematičko mrežno sučelje “), mrežno mjesto kojim upravlja John Deere. Za pristupanje Telematičkom mrežnom sučelju Korisnik mora izraditi MyJohnDeere™-ovo korisničko ime s razinom administratorskog pristupa i organizaciju Operativnog centra ili koristiti postojeću organizaciju. Svaki telematički pristupnik („ Terminal ”) povezan je na jednu određenu organizaciju kako je definirano u JDLink™-ovom Ugovoru o pretplati (“#ISG-10”). Ako Korisnik želi povezati Terminal na drugu organizaciju, Korisnik mora premjestiti Terminal što će dovesti do automatskog prekida pretplate. Da bi se zatražila nova aktivacija, potrebno je potpisati novi JDLink™-ov Ugovor o pretplati. Korisnik može provjeriti odjeljak „Pomoć“ u Operativnom centru ili kontaktirati svog dodatnog Distributera ili John Deere za daljnju pomoć s prijenosom Terminala.

2.3       Aktivacija Telematičkih usluga

Ako Kupac želi aktivirati Terminal na svom pojedinačnom stroju, mora potpisati JDLink™-ov obvezujući Ugovor u pretplati ("# ISG-10"), prihvaćajući temeljne uvjete i odredbe. Bez obzira na broj Terminala uključenih u bilo koji određeni obrazac ("# ISG-10"), svaki terminal ima svoju pojedinačnu pretplatu reguliranu ovim Uvjetima i odredbama.

U Ugovoru o pretplati Korisnik mora navesti organizaciju MyJohnDeere™-ovog Operativnog centra kojoj je Terminal dodijeljen. Potpisani JDLink™-ov Ugovor o pretplati ("# ISG-10") vaš Distributer mora poslati John Deereu. Nakon primitka i potvrde JDLink™-ovog Ugovora o pretplati ("# ISG-10") kojeg je potpisao Korisnik, John Deere će aktivirati Terminal. John Deere zadržava pravo odbiti zahtjev za aktivacijom u slučaju ograničenja na izvoz ili tehničkih ograničenja.

U trenutku aktivacije, Telematičke usluge započet će za aktivirani Terminal i nastavit će važiti do kraja Razdoblja pretplate. Po isteku Razdoblja pretplate Telematičke usluge regulirane ovim Ugovorom prestaju i neće se automatski obnavljati. Ako se Korisnik odluči za obnovu pretplate, mora potpisati novi Ugovor o pretplati. Da biste osigurali neprekidnu uslugu, potrebno je zatražiti obnavljanje i dobiti odobrenje prije datuma završetka stare pretplate.

2.4       SIM kartica

Terminal može uključivati odvojivu karticu modula identiteta pretplatnika („ SIM kartica “). SIM kartica može se koristiti isključivo za Telematičku komunikaciju i prijenose podataka samo u vezi s aktiviranim terminalom koji se može kupiti samo od ovlaštenih John Deerovih distributera ili je već instaliran na John Deerovim uređajima. Korisnik ne stječe nikakvo vlasništvo nad SIM karticom. Sva prava, uključujući davanje prava na korištenje softvera instaliranog na SIM karticama ostaju na John Deeru. U slučaju prekida pružanja usluga, John Deere ima pravo deaktivirati SIM karticu te naplatiti Korisniku naknadu bilo kojih dodatnih troškova koji su nastali John Deereu ako Korisnik koristi SIM karticu u bilo koju svrhu osim korištenja Telematičkih usluga. Korisnik mora odmah obavijestiti John Deere u slučaju da se dio Hardvera Sustava izgubi ili bude ukraden ili prestane s radom zbog štete ili ako ga se na bilo koji način zloupotrijebilo. Korisniku nije dopušteno prenijeti SIM karticu koju mu je dao John Deere trećoj strani bez John Deereove izričite prethodne suglasnosti.

2.5       Zlouporaba ili Prijevarno korištenje Telematičkih usluga

John Deere može prema svom nahođenju ograničiti ili otkazati Korisnikove Telematičke usluge iz ovog Ugovora ako postoji razumna sumnja na Zlouporabu ili Prijevarno korištenje. Korisnik neće zlouporabiti ili koristiti Telematičke usluge s ciljem prijevare te je suglasan (a) da se neće baviti ili sudjelovati u niti dopustiti ikakvu Zlouporabu ili Prijevarno korištenje Telematičkih usluga, (b) odmah Distributeru (ili John Deereu ako je Korisnik Distributer) prijaviti bilo koju takvu Zlouporabu ili Prijevarno korištenje za koje Korisnik sazna i (c) surađivati u bilo kojoj istrazi ili kaznenom postupku u vezi s bilo kojom Zlouporabom ili Prijevarnim korištenjem koji pokrene John Deere, pravni zastupnici John Deerea ili bilo koji Osnovni pružatelj bežičnih usluga. Korisnik je jedini odgovoran za naknade, troškove ili štete koje proizlaze iz Zlouporabe ili Prijevarnog korištenja. „Zlouporaba ili Prijevarno korištenje“ Usluga uključuje, ali se ne ograničava na:

 1. Pristupanje, mijenjanje ili ometanje komunikacija i/ili informacija o drugim korisnicima John Deerea, bilo kojeg Distributera ili bilo kojeg Osnovnog pružatelja bežičnih usluga ili pokušavanje ili nagovaranje druge osobe ili subjekta da učini ili pokuša bilo što od gore navedenog;
 2. Ponovno postavljanje, neovlašteno rukovanje ili neovlašteno spajanje na mrežu Osnovnog pružatelja bežičnih usluga;
 3. Instaliranje bilo kojih pojačivača, poboljšavača, repetitora ili drugih uređaja koji mijenjaju radiosignale ili frekvencije na kojima se Telematičke sluge pružaju ili upravljanje Hardverom Sustava na način kojim se krši važeći zakon ili vladini propisi;
 4. Korištenje Telematičkih usluga na takav način da nerazumno interferiraju s korištenjem usluge od strane jednog ili više drugih korisnika ili krajnjih korisnika ili da nerazumno interferiraju sa sposobnošću John Deerea ili bilo kojeg Osnovnog pružatelja bežičnih usluga da pruže usluge;
 5. Korištenje Telematičkih usluga radi prijenosa opscenih, besramnih, klevetničkih, razvratnih ili nezakonitih informacija ili sadržaja zaštićenog autorskim pravima koji nije vlasništvo Korisnika;
 6. Korištenje Telematičkih usluga bez dopuštenja na ukradenom ili izgubljenom uređaju;
 7. Neovlašteni pristup Telematičkim uslugama ili bilo kojoj usluzi Osnovnog pružatelja bežičnih usluga;
 8. Korištenje Telematičkih usluga za pružanje usluga prijenosa zvučne komunikacije preko internetske mreže ili povezivanje putem mobitela ili pristupanje Telematičkim uslugama radi pružanja telematičkih usluga koje nisu Telematičke usluge;
 9. Korištenje bilo kojeg plana, lažnog predstavljanja ili lažnog kreditnog uređaja s namjerom u cijelosti ili djelomično izbjeći plaćanje Telematičkih usluga;
 10. Neovlaštenu izmjenu Hardvera Sustava, Terminala, postavki Hardvera Sustava ili Softvera Sustava;
 11. Instaliranje Hardvera Sustava od strane bilo koje osobe ili subjekta koji nije Distributer ili drugog John Deereovog ovlaštenog instalatera Hardvera Sustava kojeg je ovlastio John Deere;
 12. Neovlašteni pristup, korištenje, izmjenu ili uništenje datoteka, programa, postupaka ili informacija Podataka o Sustavu u vezi s Korisnikom ili bilo kojim drugim John Deereovim korisnikom ;
 13. Korištenje s namjerom vršenja obrnutog inženjeringa ili kloniranja Sustava ili bilo koji pokušaj izrade zamjenske ili slične usluge putem korištenja ili pristupa Telematičkim uslugama;
 14. Korištenje u bilo koje nezakonite, ilegalne ili prijevarne svrhe;
 15. Praćenje lokacije, učinkovitosti i ponašanja bilo koje osobe bez prethodnog ishođenja svih potrebnih ovlaštenja od takve osobe u skladu s važećim zakonima i propisima;
 16. Omogućavanje uporabe ili dopuštanje uporabe usluga osobama koje se nalaze ili su povezane s državama u kojima je embargo na snazi ili u državama u kojima usluga nije dopuštena. U slučaju jedne ili više takvih zlouporaba ili prijevarnih korištenja, John Deere imat će pravo odmah prekinuti uslugu te se povući iz ugovora o pružanju usluga. U ovom slučaju Korisniku se neće naplatiti niti izvršiti povrat bilo kojih naknada za prekide Telematičkih usluga koji proizlaze iz bilo kojeg ograničenja ili otkazivanja Telematičkih usluga iz ovog članka ili bilo kojeg plaćanja unaprijed za Telematičke usluge tijekom razdoblja takvog ograničenja ili nakon takvog otkazivanja.

3       Hardver i Softver

3.1       Hardver

U ovom Ugovoru, Terminali s dodacima kao što su kablovi, kabelski pojasevi i antena nazvani su „ Hardver sustava “. Ako Hardver Sustava nije već bio prethodno instaliran u John Deereovom stroju koji je Korisnik kupio, mora se kupiti i zasebno instalirati kod ovlaštenog Distributera. Korisnikovo korištenje Hardvera Sustava podliježe svim uvjetima ovog Ugovora kao i svim drugim uvjetima dogovorenim s Korisnikom u vrijeme kupnje Hardvera Sustava.

3.2       Softver

Softver usluga, softver modema i drugi softver i/ili ugrađeni softver („ Softver Sustava “) nalaze se na Hardveru Sustava. Softver Sustava sadrži zaštićeni kod John Deerea ili trećih osoba licenciran prema uvjetima ovog članka te može uključivati kod trećih osoba koji je licenciran odvojeno kako je određeno u bilo kojoj dokumentaciji koja dolazi uz Hardver Sustava. John Deere daje Korisniku neisključivu, opozivu licencu za korištenje Softvera Sustava jedino (i) u vezi s korištenjem Sustava i (ii) s Hardverom Sustava. John Deere nadalje Korisniku daje pravo prijenosa svoje licence za korištenje Softvera Sustava, što ne uključuje Usluge, tijekom korisnog vijeka trajanja Hardvera Sustava u vezi s prijenosom vlasništva Hardvera Sustava. Korisnik je suglasan da John Deere može ažurirati Softver Sustava na bilo kojem Korisnikovom Hardveru Sustava tijekom trajanja ovog Ugovora onoliko često koliko John Deere smatra primjerenim. John Deere nije odgovoran ni za kakav gubitak podataka zbog ažuriranja usluge.

4       Nove usluge

John Deere može Korisniku omogućiti dostupnost novih značajki da poboljša postojeće Telematičke usluge („ Nove usluge “). Na nove usluge mogu se primjenjivati dodatni uvjeti ili čak zaseban ugovor ili privola.

5       Prikupljanje podataka

Svi podaci prikupljeni prema ovom ugovoru prikupljaju se samo u svrhu pružanja usluga navedenih u ovom ugovoru.

5.1       Prikupljanje podataka radi aktivacije terminala

John Deere prikuplja i obrađuje podatke poput imena i adrese kupca, tvrtke, serijskog broja terminala, MyJohnDeere™-ovog korisničkog imena, ID organizacije Operacijskog centra i e-mail adrese servisnih distributera radi ispunjenja vašeg zahtjeva za aktivacijom JDLink™-ovog Ugovora o pretplati. Daljnje pojedinosti o utjecaju na osobne podatke nalaze se u JDLink ™-oj Obavijesti o zaštiti privatnosti ("# ISG-5").

5.2       Prikupljanje podataka u svrhu pružanja telematičkih usluga

John Deere će pohranjivati, upravljati i koristiti podatke o stroju i agronomske podatke u skladu s uvjetima ovog Ugovora kako bi pružio Telematičku uslugu. Nadalje, ovisno o vrsti stroja i razinama usluge, podaci mogu uključivati operativne podatke koje daje korisnikov stroj.

5.3       Pristup i uporaba podataka

Prema zadanim postavkama, svi John Deereovi Distributeri imaju pristup dijagnostičkim podacima stroja putem MyJohnDeere™-a i Service ADVISOR™ Remotea sve dok to Korisnik ne ograniči putem MyJohnDeere™-a. Korisnik također može u svakom trenutku ovlastiti ili ograničiti pristup John Deereovih Distributera i drugih Partnerskih organizacija prikupljenim podacima putem MyJohnDeere™-a. Osim toga, svaki John Deereov Distributer može stvoriti automatski odobreno partnerstvo između John Deereovih Distributera i Korisnikove organizacije koja daje pristup podacima stroja. Kako biste uklonili distributerov pristup Podacima o stroju sa strojeva na svom računu potrebno je:

5.4       Evidencije pozivnih podataka

Osim toga, Osnovni pružatelji bežičnih usluga mogu generirati evidencije pozivnih podataka („ CDRs “) u svrhe naplate i izdavanja računa te Osnovni pružatelji bežičnih usluga mogu zadržati CDRs-ove na razdoblje duže od devedeset (90) dana u skladu s važećim zakonima i propisima. Posljednja pozicija svakog Terminala pohranit će se na Terminalu.

5.5       John Deerova uporaba podataka

John Deere ima pravo pristupa podacima određenima za pružanje ugovorno definiranih Telematičkih usluga. Korisnik je suglasan da John Deere može pristupiti i koristiti podatke u anonimiziranom obliku u statističke svrhe kao i poboljšati ili unaprijediti usluge koje se pružaju prema ovom ugovoru, razviti dodatne ili nove John Deereove proizvode i usluge i/ili identificirati nove vrste uporabe opreme.

5.6       Zaštita podataka i usklađenost

John Deere obradit će sve podatke i pružiti osnovne telematičke usluge u skladu s važećim zakonima i propisima, npr. s Općom uredbom o zaštiti podataka („ GDPR “). Daljnje pojedinosti nalaze se u JDLink™-ovoj Obavijesti o zaštiti privatnosti ("# ISG-5"). Ako stroj Korisnika koriste treće strane u ime Korisnika, Korisnik je dužan osigurati usklađenost sa svim važećim zakonima i propisima (npr. GDPR, Zakon o radu) i pružiti korisniku odgovarajuće podatke o zaštiti privatnosti ili pribaviti odgovarajuću privolu.

Ako Korisnik prenese vlasništvo nad terminalom, Korisnik je dužan otkazati preostalu pretplatu prije prijenosa vlasništva. Pretplate se mogu otkazati opcijom "Deaktiviraj" na StellarSupport™-u.

6       Trajanje i prestanak

6.1       Trajanje

Trajanje ovog Ugovora („ Razdoblje pretplate “) počet će na datum kada John Deere aktivira terminal te će se nastaviti na razdoblje od dvije godine osim ako ugovor ne prestane ranije kako je dolje navedeno. Ovaj Ugovor se ne produljuje automatski. Po isteku Razdoblja pretplate, prestaju Telematičke usluge koje uređuje ovaj Ugovor. Korisnik može zatražiti novu John Deere Telematičku pretplatu. Nakon prestanka pretplate Korisnik može putem MyJohnDeere™-a pristupiti podacima koje JDLink™ prikupi za vrijeme pretplate.

6.2       Prestanak

Korisnik može raskinuti ovaj Ugovor po vlastitom nahođenju bez prethodne obavijesti uporabom opcije „Deaktiviraj” na StellarSupport™-u. Nakon što Korisnik raskine Ugovor po vlastitom nahođenju, više neće imati pravo na povrat novca za bilo kakvu naknadu koju je platio za Usluge ili Hardver sustava.

John Deere može raskinuti ovaj ugovor nakon proteka trideset (30) dana od slanja pismene obavijesti. Kod trenutačnog slanja obavijesti neće se utjecati na zakonske odredbe o raskidu ugovora. Nakon raskida, terminal u organizaciji Korisnika postaje neaktivan.

6.3       Prijenos Terminala

Pretplata se automatski prekida prijenosom Terminala drugoj organizaciji.

7       Ograničenje odgovornosti

 1. Telematičke usluge u skladu s ovim ugovorom pružaju se besplatno i nude se Kupcu u stanju „kakve jesu", „sa svim nedostacima" i „kako su dostupne". Korisnik Telematičke usluge rabi prema vlastitom nahođenju i riziku. John Deere ne polaže nikakva jamstva ni obećanja o kvaliteti, točnosti ili pouzdanosti Telematičkih usluga, dostupnosti, vremenu neprekidnog rada ili sadržaju. Prema tome, John Deere isključuje sve prešutne uvjete, jamstva, izjave ili druge uvjete koji se mogu primjenjivati na Telematičke. Usluge.
 2. Ni John Deere ni njegova povezana društva neće biti odgovorni Korisniku (ni korisnicima Korisnika ni bilo kojoj drugoj osobi koja zahtijeva prava na temelju prava Korisnika) za bilo kakav gubitak ili štetu, bilo ugovornu, nastalu protupravnim postupanjem, ili kršenjem zakonske dužnosti koja bi mogla nastati u vezi s ili korištenjem Telematičkih usluga, uključujući bilo koji (i) neizravni ili posljedični gubitak ili štetu; (ii) gubitak dobiti, prodaje, poslovanja, prihoda ili koristi; (iii) prekid poslovanja; (iv) gubitak poslovne mogućnosti, goodwill-a ili ugleda; ili (v) gubitak informacija ili podataka. John Deereova odgovornost za namjerno ili izrazito nemarno ponašanje kao i John Deereova odgovornost prema zakonu o sigurnosti proizvoda ostaju nepromijenjeni.
 3. John Deere ne daje izjave ni obećanja trećim stranama. Prema tome, ni John Deere ni njegova povezana društva nisu odgovorni ni za kakav gubitak ni štetu koja bi mogla proizaći iz njihovih radnji, uključujući, primjerice, ako drugi korisnik zlouporabi Korisnikov sadržaj ili identitet. Uporaba sadržaja trećih strana vrši se prema vlastitom nahođenju i na vlastiti rizik.
 4. Prilikom pružanja Telematičkih usluga, John Deere ne jamči da će usluga biti sigurna, bez grešaka ili virusa. Korisnik je odgovoran za konfiguriranje vlastite informacijske tehnologije za pristup Telematičkim uslugama i savjetuje se da kupac koristi vlastiti softver za zaštitu od virusa.
 5. Jedino i ekskluzivno pravo i lijek Korisnika u slučaju nezadovoljstva Telematičkim uslugama ili bilo koje druge pritužbe jest prekid i obustava pristupa ili upotrebe Telematičkih usluga.
 6. Najveća ukupna odgovornost John Deerea za gubitak ili štetu nastalu uporabom Telematičkih usluga ograničena je na maksimalno 12.500 EUR.
 7. Bez obzira na bilo koje druge uvjete ovog Ugovora, ništa u ovom Ugovoru ne isključuje ili ne ograničava odgovornost tvrtke John Deere za (i) smrt ili osobnu ozljedu uzrokovanu nepažnjom John Deerea; (ii) prijevaru ili lažno predstavljanje; ili (iii) bilo koje druge odgovornosti koje se po zakonu ne mogu isključiti ili ograničiti.

8       Ostale odredbe

8.1       Ponovno ustupanje ugovora – povezana Društva

John Deere može ponovno ustupiti ovaj ugovor drugom povezanom društvu sa svim pravima i obvezama ili potraživanjima koja proizlaze iz njega. Sva prava i povlastice dodijeljene John Deereu u skladu s odredbama ovog ugovora također će se dodijeliti povezanim društvima. Povezana društva su društva ili druge pravne osobe koje izravno ili neizravno kontroliraju John Deere ili ih se s John Deereom izravno ili neizravno kontrolira sa značajnim udjelom od više od pedeset posto (50%).

8.2       Izbor prava i nadležnost

Na ove Uvjete primjenjuje se te se oni tumače u skladu s važećim materijalnim pravom Savezne Republike Njemačke. Dotični sudovi u Mannheimu imaju isključivu nadležnost za bilo koji razlog za poduzimanje pravne radnje ili rješavanje spora u vezi s ovim Uvjetima („ Tužbeni zahtjev “). Na ove Uvjete neće se primjenjivati pravila o rješavanju sukoba zakona bilo koje jurisdikcije ili Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe, čija se primjena izričito isključuje.

8.3       Djelomična nevaljanost; odricanje

U slučaju da se bilo koja odredba ovog Ugovora pokaže neprovedivom, to neće utjecati na provedivost ostalih odredbi; ugovorne strane će zamijeniti dotičnu odredbu provedivom odredbom koja u najvećoj mogućoj mjeri odražava namjeru i komercijalni učinak dotične odredbe. Odricanje od pokretanja postupka zbog povrede odredbi ovog Ugovora od strane jedne od ugovornih strana neće se tumačiti kao odricanje od pokretanja postupka zbog naknadnih povreda.

8.4       Obavijesti

Sve obavijesti moraju biti pisanim putem te će se smatrati učinjenima kada su primljene poštom na adresu: John Deere GmbH & Co. KG, Intelligent Solutions Group, Straßburger Allee 3, 67659 Kaiserslautern, Njemačka.

8.5       Viša sila

Nijedna ugovorna strana neće biti odgovorna drugoj za neispunjenje ili zakašnjelo ispunjenje obveznih obveza ako se ovo neispunjenje ili zakašnjenje može pripisati slučaju više sile , prirodnih katastrofa, štrajkova, terorističkih radnji, građanskih nemira, poštivanju zakona ili službenih naloga ili drugih događaja, koji izlaze iz sfere utjecaja ove ugovorne strane, pod uvjetom da ova ugovorna strana što je brže moguće odmah pisanim putem obavijesti drugu o ovoj okolnosti te nastavi ispunjenje što je brže moguće te pod uvjetom da druga ugovorna strana može otkazati ovaj Ugovor ako se ova okolnost nastavi duže od razdoblja od devedeset (90) dana te ugovorna strana koja kasni nije naznačila da će moći nastaviti ispunjenje svojih obveza u razumnom vremenskom okvirue.

8.6       Ograničenja uvoza i izvoza

Korisnik potvrđuje da se na sve Telematičke usluge, Hardver Sustava, Softver Sustava, zaštićene podatke, know-how ili druge podatke ili informacije (dalje u tekstu „ Proizvodi “) koji su dobiveni od John Deerea mogu primjenjivati zakoni o kontroli uvoza i/ili izvoza jedne ili više država te, dakle, njihov uvoz, izvoz i ponovni izvoz mogu biti ograničeni ili zabranjeni. Korisnik je, stoga, suglasan da neće izravno ili neizravno uvoziti, izvoziti ili uzrokovati uvoz, izvoz ili ponovni izvoz bilo kojeg takvog Proizvoda, na bilo koje odredište, bilo kojem subjektu ili osobama zabranjenim ili ograničenim prema bilo kojem zakonu ili propisu osim ako neće prvo ishoditi prethodnu pisanu suglasnost John Deerea te bilo kojeg važećeg državnog tijela, bilo pisanim putem ili kako je određeno važećim propisima, kako isti povremeno mogu biti izmijenjeni i dopunjeni. Korisnik je suglasan da se nijedan Proizvod kojeg primi od John Deerea neće koristiti u krajnje svrhe projektilne tehnologije, osjetljivog nuklearnog ili kemijskog biološkog oružja ili se na bilo koji način prenositi bilo kojoj strani u bilo koju takvu krajnju svrhu. Korisnik će koristiti Proizvode samo u državi koja je navedena kao dostupna država.

8.7       Entire Agreement

Uvjeti za korištenje rezerviranih usluga, svi dogovori, ugovori i obećanja između ugovornih strana predmet su ovog ugovora. Ovaj Ugovor odražava cjelokupni dogovor između strana u pogledu njegovog predmeta te zamjenjuje sve prethodne dokumente, rasprave i dogovore u pogledu predmeta Ugovora. Osim ovog ugovora, JDLink™-ova Obavijest o zaštiti privatnosti sadrži propise za zaštitu podataka i sigurnost podataka koji se primjenjuju na JDLink TM -ovu uslugu. Svi dodatni ili sukobljeni uvjeti koje predloži Korisnik ili koji su sadržani u narudžbi odbit će se te će biti valjani samo po izričitom pisanom odobrenju John Deerea.